Fietsersbond roept op tot betere ongevallenregistratie

Uit recent onderzoek blijkt dat slechts een vijfde van de verkeersgewonden die binnenkomen op de eerste hulp van een ziekenhuis geregistreerd wordt door de politie. Deze onderregistratie was al langer bekend en heeft geen invloed op de totale verkeersgewondencijfers. Wel bevestigen de cijfers dat er sprake is van forse onderregistratie van verkeersgewonden door de politie. Een betere registratie is belangrijk om het verkeersveiligheidsbeleid te verbeteren.

Minder registratie
Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Fryslân (ROF) onderzocht of het mogelijk was ook ongevalslocaties en de toedracht van ongevallen te registreren van de verkeersgewonden die binnen komt op de eerste hulp. Ook hebben zij vergeleken hoe de aantallen zich verhouden tot het aantal registraties van verkeersgewonden door de politie. Het bleek beperkt mogelijk om locatie en ongevalssituaties toe te voegen, waarbij vooral extra informatie werd ingewonnen over de locatie van fiets- en voetgangersongevallen. Dat juist deze groepen minder geregistreerd worden door de politie is niet verbazingwekkend. Vaak zijn de ongevallen van fietsers en voetgangers minder ernstig van aard, onder andere door de lagere snelheid.

Een goede registratie van ongevallen naar aard en locatie maakt het mogelijk om het verkeersveiligheidsbeleid verder te verbeteren. De Fietsersbond streeft er dan ook naar de registratie verder te verbeteren en kijkt met interesse naar deze poging van het ROF.

STAR
Om te komen tot een betere registratie is de Fietsersbond ook betrokken bij STAR, een initiatief van 15 partijen, waaronder de verzekeraars en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu om de gewonden ook zelf hun ongevallen te laten registreren. Een betere registratie van de ongevalslocaties kan gemeenten helpen om de situatie ter plaatse, vaak met kleine maatregelen, te verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn het weghalen van een paaltje op het fietspad of het snoeien van overhangend groen.

Categorieën