Fietsersbond start praktijkonderzoek: Maximumsnelheid op het fietspad, hardfietsers op de rijbaan!

De Fietsersbondafdeling Friesland doet vanaf woensdag 27 augustus een week lang een proef met een maximumsnelheid op het fietspad. Hardfietsers, meer dan 30 kilometer per uur, krijgen de mogelijkheid de rijbaan te gebruiken. 

Deze proef is afgerond. Lees meer over de uitkomsten.

Het praktijkonderzoek, dat op twee locaties binnen de gemeente Franekeradeel wordt gehouden, omvat een meting voor én tijdens de proef. Op woensdagmorgen 27 augustus onthult de ambassadeur Veilig Fietsen van Fryslân, burgemeester Veenstra van Franekeradeel, het speciaal ontworpen verkeersbord als start van deze unieke proef. Dit gebeurt om 11:30 op het fietspad Harlingerweg, in Franeker ter hoogte van het gemeentehuis. 

Waarom deze proef?

Naast de toename van het aantal fietspadgebruikers in Nederland, nemen ook de snelheidsverschillen op het fietspad toe. Wielrenners, ligfietsers, velomobielen, snelle e-bikers (Speed-pedelecs) halen vaak een snelheid van meer dan 30 km per uur. Het verkleinen van snelheidsverschillen op het fietspad is één van de mogelijke oplossingen om ongevallen en gevoelens van angst en dreiging te voorkomen.

Op de rijbaan heeft de snelle fietser geen hinder van de langzamere fietser en kan dus goed doorrijden. Door de plek op de rijbaan zijn de snelle fietsers beter zichtbaar voor kruisende en afslaande auto’s. Uiteraard mogen de snelheidsverschillen op de rijbaan ook niet te groot worden. 

De Fietsersbond en de gemeente Franekeradeel willen met deze korte proef het effect op de verkeersveiligheid, het comfort, en de doorstroming voor beide groepen fietsers onderzoeken. 

Veelgestelde vragen

Willen jullie dat alle snelle fietsers verplicht de rijbaan op gaan?

Nee, deze proef geeft snelle fietsers de keus om ook op de rijbaan te gaan rijden. Het fietspad naast de weg is onverplicht gemaakt en met een speciaal bord nodigen we hardfietsers uit om van de rijbaan gebruik te maken. Als de snelle fietser op het fietspad wil blijven rijden, dan kan dat ook.

Is dit niet veel gevaarlijker voor hardfietsers?

Wij denken van niet. De locaties van de proef zijn er op uitgezocht dat de snelle fietsers goed zichtbaar zijn voor kruisende en afslaande auto’s. De meeste ongelukken met fietsers gebeuren op kruisingen. Deze proef is niet geschikt voor alle plekken in Nederland. 

Wat gaan jullie doen met de resultaten van de proef?

Samen met de gemeente Franekeradeel zullen we de uitkomsten beoordelen en eventueel verder toepassen in een grotere proef, waarin we bijvoorbeeld ook een apart ‘snel fietspad’ kunnen testen. 

Categorieën