Fiets en klimaat

Fietsersbond steunt Eerlijke Klimaatagenda

man_windmolen_fiets

De klimaatcrisis aanpakken met oog voor mens en samenleving. Daar heb je de fiets voor nodig. Daarom is de Fietsersbond een van de organisaties die betrokken is bij de Eerlijke Klimaatagenda van Milieudefensie.

Met de Eerlijke Klimaatagenda kan Nederland tegelijk met het coronaherstel de klimaatcrisis aanpakken en ongelijkheid tegengaan. Het plan levert nieuwe banen op, nieuwe natuurgebieden, heel veel geïsoleerde woningen en betere fietsvoorzieningen.

Op 9 juni bood een brede coalitie van werkgevers, klimaatorganisaties, vakbond en jongerenorganisaties de Eerlijke Klimaatagenda aan bij de formateur en de politieke partijen.

Dit levert de Eerlijke Klimaatagenda op:

  • 129.000 arbeidsjaren aan nieuwe banen
  • 60.000 omgeschoolde mensen
  • 400.000 geïsoleerde woningen voor lagere inkomens
  • 82.000 hectare nieuwe natuur
  • Mobiliteit wordt aangepakt met voetgangers en fietsers voorop
  • Betere en veiligere fietsinfrastructuur
  • 1.000 hubs voor elektrisch deelvervoer, waaronder (bak)fietsen, voor lagere inkomens
  • Meer openbaar vervoer op het platteland
  • 203.000 extra gezonde levensjaren
Klimaatagenda

De plannen komen bovenop bestaand klimaatbeleid zoals vastgelegd in het klimaatakkoord. Extra klimaatplannen zijn hard nodig want volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) blijft Nederland met het huidige beleid steken op slechts 34% CO2-reductie in 2030, terwijl er een nieuw Europees klimaatdoel van 55% reductie in 2030 is vastgelegd.

Farid Tabarki, onafhankelijk voorzitter van de Eerlijke Klimaatcoalitie: “De klimaattransitie moet voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn. Als we de klimaatcrisis op een eerlijke manier aanpakken, biedt dat de unieke kans om ook onze levenskwaliteit te verbeteren. Voor iedereen, maar zeker voor de lagere en middeninkomens in onze samenleving.”

De Fietsersbond staat achter de Eerlijke Klimaatagenda omdat de klimaatcrisis baat heeft bij integrale oplossingen. Fietsen is een van de meest klimaatvriendelijke vormen van mobiliteit. Door dat in te zetten lossen we veel maatschappelijke problemen in een keer op.

pdf ⋅ 1 MB

eerlijke klimaatagenda

Download

Categorieën