Persbericht

Fietsersbond steunt oproep medici: neem maatregelen tegen overlast scooters

Uitstoot van scooters op het fietspad

In een brief aan leden van de Tweede Kamer en ministers hebben tientallen artsen en medisch onderzoekers opgeroepen om maatregelen tegen de overlast van snor- en bromfietsen te nemen. De ondertekenaars willen om te beginnen gemotoriseerd verkeer op fietspaden te verbieden. Ook willen zij de snorfiets als aparte categorie (blauwe plaatje) schrappen, zodat er alleen bromfietsen overblijven. Tenslotte willen zij de verkoop van alle twee- en viertaktvoertuigen verbieden. De Fietsersbond steunt de oproep en vindt dat snorfietsen niet op het fietspad thuishoren.

De brief is een initiatief van de Groningse artsen Mascha ten Doesschate en Wouter Bierman en is onder anderen ondertekend door longarts Wanda de Kanter en voedingsdeskundige Martijn Katan.

De ondertekenaars wijzen erop dat Nederland het fietsland van de wereld is en dat de overlast van snor- en bromfietsen de fietscultuur bedreigt. Scooters en brommers vormen een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid, namelijk door lichamelijk letsel ten gevolge van ongevallen, door de uitstoot van schadelijke stoffen, door geluidsoverlast en het bevorderen van overgewicht/obesitas en vroege dood ten gevolge van te weinig bewegen. Zij besluiten hun brief aan Kamer en ministers met: “Wij herinneren U er aan dat de overheid er is om zijn burgers te beschermen en kan helpen mensen op het gezonde pad te houden.”

Aanstaande donderdag bespreekt de commissie Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer in een overleg over verkeersveiligheid het voorstel om lokaal verplaatsing van de snorfiets met helmplicht mogelijk te maken. De Fietsersbond is groot voorstander van die verplaatsing en is blij met de brief van de medici. Directeur Saskia Kluit: “Het is nu nodig de knoop door te hakken en de verplaatsing mogelijk te maken. De fietsers zijn het spuugzat, vooral in Amsterdam. De brief toont aan hoe urgent het is om nu maatregelen te nemen”.

Categorieën