Fietsersbond: stijging fietsslachtoffers onder 70 tot 80 jarigen ernstige zaak

De Fietsersbond is blij dat het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in 2012 t.o.v 2011 is gedaald van 661 naar 650, maar betreurt het dat het aantal dodelijke fietsslachtoffers gelijk is gebleven met 200. Waar vorig jaar nog gedacht werd dat het aantal van 200 een eenmalige hoge uitschieter zou zijn, blijkt dat nu helaas niet het geval. Met name de stijging onder 70 tot 80 jarigen van 46 naar 61 baart de Fietsersbond zorgen.

“Dat betekent dat er voor alle betrokken partijen nog heel veel werk is te verzetten”, aldus Hugo van der Steenhoven, directeur van de Fietsersbond. “Tweehonderd doden is heel veel en betekent in ieder afzonderlijk geval heel veel leed voor betrokkenen.”

De Fietsersbond roept gemeenten, provincies, het rijk en andere betrokkenen op, alles te doen om het komende jaar ook een daling onder fietsslachtoffers te bewerkstelligen. “Met betere handhaving maximumsnelheid, uitbreiding van 30-km gebieden binnen de bebouwde kom, meer vrijliggende fietspaden, verdere ontwikkeling en implementatie van de airbag op autoruiten en fietslessen kunnen zeker slachtoffers bespaard worden”, aldus de Fietsersbond. Met name voor ouderen zijn brede fietspaden, overzichtelijke kruisingen, geen obstakels en goed wegonderhoud van belang. Daarnaast wil de Fietsersbond de fietsinformatiedagen en e-bikecursussen voor senioren uitbreiden.

De Fietsersbond is ook op andere  niveaus actief betrokken bij onderzoeken, experimenten en acties om ongevallen onder fietsers te voorkomen.

Categorieën