Fietsersbond wil gezondheid mee laten tellen bij verkeersveiligheid

De discussie over verkeersveiligheid richt zich te eenzijdig op verkeersongevallen. Dat schrijft de Fietsersbond in zijn nieuwe conceptvisie op verkeersveiligheid. De bond vindt dat de gezondheidswinst van actieve mobiliteit (fietsen en wandelen) ook moet worden betrokken in deze discussie. Die is namelijk fors. “Het verbeteren van fietsinfrastructuur is investeren in de gezondheid van Nederland.” aldus Jaap Kamminga, programmacoördinator Verkeersveiligheid bij de Fietsersbond. “We moeten echt naar een breder kader, waarin ongevallen, milieu en algehele gezondheid een rol spelen.”

Fietsers in Nijmegen. Foto: Bas de MeijerFietsers in Nijmegen, foto: Bas de Meijer

Risico’s
Natuurlijk blijft de Fietsersbond streven naar zo min mogelijk verkeersongelukken, maar een te sterke focus op absolute aantallen gewonden en doden kan volgens de bond leiden tot beleid dat fietsen doet verminderen. Kamminga: “We moeten als samenleving niet de fout maken om fietsen te ontmoedigen om zo ongelukken te voorkomen. Ouderen lopen meer risico om een ongeval te krijgen wanneer ze fietsen, maar ze blijven ook langer gezond als ze kunnen blijven bewegen. Die gezondheidswinst is veel groter. Voor kinderen geldt hetzelfde. Breng je ze met de auto naar school omdat het verkeer zo gevaarlijk is, of laat je ze fietsen, waardoor je ook nog eens obesitas tegengaat.”

Het betrekken van gezondheid bij de discussie over verkeersveiligheid betekent ook dat luchtkwaliteit een belangrijk onderdeel wordt van deze discussie. Het negatieve effect van luchtvervuiling op de gezondheid van fietsers is namelijk groter dan dat van verkeersongevallen. 

Botsing
Dit wil overigens niet zeggen dat ongelukken niet veel leed veroorzaken. Om de dag komt er een fietser om in het verkeer. Dodelijke ongelukken waar fietsers bij betrokken zijn worden vaak veroorzaakt door een botsing met een auto.

De Fietsersbond heeft vijf speerpunten geformuleerd om tot een betere verkeersgezondheid te komen:

  • 30 km per uur is de norm in de bebouwde kom, snelheidsverschillen moeten kleiner.
  • Verplichting van ISA: Intelligente Snelheids Assistentie
  • Invoeren van de fietsersairbag en automatisch remmen
  • Eminente fietsinfrastructuur
  • Specifieke aandacht voor ouderen

Lees de volledige conceptvisie en discussieer ook mee over de inhoud.

Categorieën