Fietsersbond wil verplichte mobiliteitsmodus op iedere telefoon

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu wil een wettelijk verbod voor het appen op de fiets. De Fietsersbond krijgt ook regelmatig klachten binnen over appende fietsers, maar ook in de auto wordt nog regelmatig niet handsfree gebeld en geappt, waardoor de verkeersveiligheid in het geding is. De Fietsersbond pleit dan ook voor een verplichte mobiliteitsmodus op iedere telefoon.

Oplossen

Het verbieden van het gebruik van de smartphone op de fiets is lastig handhaafbaar.

“Het gebruik van de smartphone in het verkeer is vaak gevaarlijk, maar niet alleen bij fietsers.” aldus Saskia Kluit, directeur van de Fietsersbond. “Eigenlijk moeten we dit oplossen voor alle mobiliteit en niet alleen voor de fiets.”  De mobiliteitsmodus is te vergelijken met de vliegmodus van de telefoon, er komen geen nieuwe berichten meer binnen zolang de telefoon zich sneller verplaatst dan op het tempo van een voetganger. Navigatie kan nog wel gebruikt worden.

Meer gewonden

Minister Schultz van Haegen kondigt deze maatregel tegelijkertijd aan met de presentatie van de verkeersgewondencijfers over 2015. Met 21.300 gewonden zijn deze 3% gestegen ten opzichte van 2014. 63% van de verkeersgewonden is fietser, waarvan het grootste deel een ongeluk had waarbij geen gemotoriseerd verkeer betrokken was. Opvallend is dat het aantal slachtoffers jonger dan 50 jaar daalt, het aantal slachtoffers boven de 50 groeit echter.

De Fietsersbond pleit dan ook voor maatregelen die ervoor zorgen dat deze oudere groep fietsers langer veilig en gezond kan blijven fietsen. Kluit: “Het is belangrijk dat senioren in beweging blijven. Met bredere fietspaden, duidelijke kantmarkeringen en veiligere bermen kunnen we al heel veel ongevallen voorkomen.”

Beleidsimpuls verkeersveiligheid

Het is van groot belang dat meer gemeenten actief aan de gang gaan met de beleidsimpuls verkeersveiligheid. Uit onderzoek van de Fietsersbond blijkt dat ruim twee derde van de Nederlandse gemeenten hier nog niet mee bezig is, terwijl de fietser hier wel belang aan hecht. Daar waar er plannen zijn, richten deze zich vaak op het verwijderen van paaltjes op het fietspad, maar is er minder aandacht voor de oversteken van drukke wegen. Gegevens uit dit Fietsersbond onderzoek zullen ook worden gebruikt in de monitor van de beleidsimpuls verkeersveiligheid vanuit het SWOV.

Categorieën