Fietsersblog

Files oplossen? Beloon actieve mobiliteit!

De files nemen weer toe, de roep om maatregelen is luid, en in de Volkskrant passeren weer alle bekende oplossingen de revue: meer auto-asfalt, meer ov, rekeningrijden, thuiswerken etcetera. Vreemd genoeg ontbreekt de enorme potentie van de fiets. Wie alleen maar kijkt naar asfalt om de files te verminderen, mist een stille revolutie, aldus Saskia Kluit, directeur van de Fietsersbond.

Fietstunnel
Beeld:

Wie in een doordeweekse avondspits reist in de trein tussen Amsterdam en Utrecht moet vaak staan. Honderden mensen wurmen zich dagelijks in het krappe materieel van NS om zo weer veilig thuis te komen. De gelukkigen bij een raampje hebben één troost: gelukkig staan ze niet stil in de file, zoals de vele auto’s op de A2. Want na de file op de snelweg, wacht vaak nog een langdurige rit door de stad, terwijl de helft van de treinreizigers op de fiets stapt en fris weer thuiskomt. Vijftien jaar geleden was dat nog maar dertig procent. Rond de spoorlijn voltrekt zich zo een stille revolutie: steeds meer forensen besluiten om hun auto in te ruilen voor een (elektrische) fiets en een uitgebreide mobiliteitspas. Die groep wordt steeds groter, heeft een enorm potentieel en verdient daarom meer aandacht en ondersteuning.

14 kilometer

Bijna de helft van de Nederlandse mobiliteit vindt al plaats te voet en per fiets en er kan nog veel meer. De helft van alle autoritten is korter dan 7,5 kilometer. Die korte ritten zorgen voor veel van de filedruk op de snelwegen. De gemiddelde Nederlander woont op zo’n 14 kilometer van zijn werk. Met de elektrische fiets (inmiddels zo’n 1,5 miljoen exemplaren) is zo’n afstand prima te doen. De snelle elektrische fiets (speed pedelec) maakt die actieradius van de fiets nog een stuk groter. Bijkomend voordeel voor deze fietsers (en hun werkgevers) is dat ze frisser beginnen aan hun dag en productiever zijn. Van alle woon-werkritten gebeurt een kwart op de fiets, en we hebben alle redenen om aan te nemen dat dit met de juiste stimulansen de komende jaren snel toe kan nemen.

Voorzieningen en vergoedingen

“De vergoeding voor autoritten op fietsafstand zou best ter discussie gesteld mogen worden.”

Allereerst de voorzieningen. In heel Nederland leggen regionale overheden snelfietsroutes aan, waardoor fietsers afstanden tot meer dan 25 kilometer snel en comfortabel kunnen overbruggen. Er zijn tot 2020 voor 372 miljoen euro plannen uitgewerkt. Daarvan is 106 miljoen nog niet gedekt, en het zou de gezamenlijke overheden sieren als die financiering snel rondkomt.

Daarnaast is ook het belonen van fietsers een belangrijk aspect. Werkgevers mogen hun personeel een belastingvrije vergoeding van 19 cent per fietskilometer geven, maar doen dat vaak niet. Die vergoeding zou vanzelfsprekend moeten zijn, en de vergoeding voor autoritten op fietsafstand zou best ter discussie gesteld mogen worden. Tot slot zou de overheid weer kunnen zorgen voor een aantrekkelijke regeling voor de fiets van de zaak, die nu is ondergesneeuwd in de werkkostenregeling.

Combinatie met openbaar vervoer

Natuurlijk zijn er ook reizen waar de fiets geen reëel alternatief is. Daar wint de combinatie fiets en trein aan kracht. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft onder andere daarom laten weten dat de combinatie fiets en ov versterken een van de meest rendabele investeringen is voor het nieuwe kabinet. Door meer en betere fietsenstallingen bij stations te openen en de ov-fiets beter beschikbaar te maken, kunnen we misschien wel meer files oplossen dan met de zoveelste kilometer auto-asfalt.

De Fietsersbond en Wandelnet werken samen aan meer aandacht voor actieve mobiliteit. Kijk op http://www.actievemobiliteit.nl voor meer informatie.

Saskia Kluit

Saskia Kluit

Directeur

Saskia Kluit (1973) werkt sinds 2009 bij de Fietsersbond. Eerst als Teamhoofd Communicatie, vervolgens als adjunct-directeur en sinds 2015 als directeur. Saskia is getrouwd, heeft twee zoons en woont in Utrecht.

Reacties

 1. De potentie van de speed pedelec als vervanger van de auto voor woon-werkverkeer is zeer groot: vaak sneller dan de auto, vermindering van de fileomvang, minder parkeerproblemen, laag energieverbruik/brandstofkosten, gezonde lichaamsbeweging en hoog rijplezier.

  Helaas wordt de speed pedelec bewust tegengewerkt door de Fietsersbond en overheid onder het mom van veiligheid zonder dat er daadwerkelijk aanwijzingen zijn dat de hogere snelheid van de speed pedelec tot meer onveiligheid/ongevallen op het fietspad zou leiden.

  De onveiligheid op het fietspad is inderdaad toegenomen door het snel toenemende gebruik van E-bikes door senioren die door afnemend reactievermogen, zicht, gehoor en evenwichtsgevoel vaker een eenzijdig ongeval veroorzaken: ze raken in de berm, vallen om en lopen meer letsel op dat minder snel herstelt. Naast de hogere kans op een ongeval/letsel groeit deze groep ook nog flink vanwege demografische ontwikkelingen. De Fietsersbond denkt met de haar gekozen beleidslijn deze groep E-bikers extra te beschermen maar dat is onzin. Deze groep moet vooral tegen zichzelf beschermd worden door bewust te worden wanneer het niet meer verantwoord is om aan het verkeer deel te nemen.

  De demonisering van de speed pedelec zie ik dan ook vooral als afleiding van de echte oorzaak van onveiligheid van bejaarde fietsers.

  Voor de overheid speelt ook mee dat zij jaarlijks vele miljarden euro's binnenharkt aan accijnzen en BTW op autobrandstoffen. Wanneer automobilisten massaal de auto inruilen voor een speed pedelec dreigt de rijksbegroting een serieus tekort op te lopen die pijnlijke bezuinigingen noodzakelijk maakt. Zo worden wel overal snelfietspaden aangelegd maar worden snelle fietsen bij voorkeur daarvan geweerd, zoals gedeeltes van het Rijnwaalpad die als onverplicht fietspad bebord zijn en dus niet toegankelijk voor de speed pedelec.

  Verder wordt de speed pedelec door de wetgever onheus bejegend als stinkende en herriemakende bromfietser, van het type asociale medelanders-met-bontkraagje dat de wegen werkelijk onveilig maakt met hun brommer/scooter-capriolen op de weg. In werkelijkheid zijn gebruikers van de speed pedelec vooral huisvaders in de leeftijd van 30-50 jaar die in de speed pedelec een serieus alternatief voor de auto gevonden hebben in hun dagelijkse woon-werkverkeer. Dit zijn mensen die zelf bejaarde ouders hebben die ze ook nog zo lang mogelijk zien blijven fietsen, en die zelf jonge kinderen hebben die de eerste fietskilometers maken op de openbare weg.

  Voor zowel de overheid als de Fietserbond heb ik een eenvoudige boodschap: u zou zich moeten schamen!

Reageer ook op ons forum

Deelnemers

Samen fietsen we beter!

Word lid