Geef het fietspad terug aan de fietsers

Fietsersbond roept Tweede Kamer op lokale helmplicht snorscooters mogelijk te maken

Vandaag publiceerde minister Schultz (Infrastructuur & Milieu) een brief waarin zij aankondigt wetgeving voor te bereiden, die het mogelijk maakt op lokaal niveau snorscooters met helmplicht naar de rijbaan te verplaatsen. De gemeente Amsterdam had daar eind 2013 om gevraagd, gesteund door de drie andere grote steden. In maart onderbouwde de gemeente dit verzoek in een uitgebreide brief aan de minister. De Fietsersbond, Longfonds, Milieudefensie en Natuur en Milieu steunen dit voorstel van harte. “Hiermee geven we het fietspad terug aan de fietsers en worden fietsers minder direct blootgesteld aan vieze lucht. Het fietspad wordt weer waar het voor bedoeld is: veilige, schone ruimte voor álle fietsers. We krijgen regelmatig meldingen van met name ouderen en ouders van kinderen dat ze niet meer durven te fietsen,“ aldus Hugo van der Steenhoven, directeur van de Fietsersbond.

De Fietsersbond constateert al een aantal jaren dat te hard rijdende, stinkende en scheurende snorscooters een steeds groter probleem vormen voor fietsers. De veiligheid, gezondheid en het plezier van fietsers staan op het spel. Verschillende maatregelen en acties tegen de overlast van snorscooters hebben tot nu toe geen enkel resultaat opgeleverd. De Fietsersbond steunt daarom de oplossing die de gemeente Amsterdam en de minister voorstellen van harte.

De voorgestelde oplossing is ook veiliger voor de bestuurders van de snorscooters, bleek uit recent onderzoek van de SWOV. Daarom roepen de Fietsersbond, Milieudefensie, Natuur en Milieu en het Longfonds de Tweede Kamer op om de oplossing van Amsterdam en de minister mogelijk te maken. De organisaties pleiten voor het beschermen van de gezondheid en veiligheid van fietsers en voor de bescherming van mensen met een longaandoening. Zij willen hun blootstelling aan luchtvervuiling verminderen en gezonde alternatieven zoals de fiets, de e-bike en de elektrische scooter stimuleren.

De Fietsersbond roept fietsers op hun ervaring met snorscooters te delen op www.scooteroverlast.nl

Categorieën