Provinciale verkiezingen

GroenLinks en D66 beste fietspartij van Fryslân

GrienLinks en D66 hebben van alle deelnemende partijen aan de provinciale verkiezingen in Fryslân de beste plannen voor de fiets. Dat blijkt uit een inventarisatie van de Fietsersbond. De partijen worden op de voet gevolgd door het CDA, de PvdA en de Partij voor de Dieren. Denk en SGP hebben weinig over de fiets te melden.

Fryslân
Fryslân

GrienLinks wil voorrang voor fiets, lopen en duurzaam openbaar vervoer boven autoinfrastructuur, D66 doet concrete voorstellen voor de aanleg van snelfietsroutes. Veel partijen hebben het in hun programma over de aanleg van snelfietsroutes of fietssnelwegen, over het verbeteren van de fietsverkeersveiligheid en het stimuleren van fietsrecreatie en -toerisme door te investeren in recreatieve fietspaden. Voldoende gemeenschappelijks om de fiets op te nemen in het college-akkoord.

Belangrijke rol

Hoewel het meeste fietsbeleid door gemeenten gemaakt wordt, zijn de provinciale verkiezingen niet onbelangrijk voor de fietser. “Fietspaden houden niet op bij de gemeentegrens, ” aldus Kees Mourits van de Fietsersbond. “Ook de provincie heeft een belangrijke rol in het stimuleren van fietsen, onder meer door het aanleggen van snelfietsroutes. Ook heeft de provincie regievoering op het gebied van verkeersveiligheid als een wettelijke taak. Fietsvriendelijke partijen kunnen dan ook een wereld van verschil maken. ”

Resultaten per thema

Friesland

Geen stemadvies

Mourits benadrukt dat de Fietsersbond geen stemadvies geeft. “Je maakt je keuze natuurlijk niet alleen op basis van het fietsbeleid, maar het is volgens ons wel een belangrijke factor om rekening mee te houden. Goed fietsbeleid houdt de provincie groen, leefbaar én bereikbaar.”

Voor de inventarisatie werden alle beschikbare verkiezingsprogramma’s beoordeeld op onder meer budget, ambitie en verkeersveiligheid.

Categorieën