Heel Nederland Fietst!

De Fietsersbond en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) lanceerden vandaag Heel Nederland Fietst. Dé landelijke campagne die in 2010 fietsen nog meer op de agenda zet. Prins Pieter-Christiaan van Oranje-Nassau, van Vollenhoven trok letterlijk aan de bel om iedereen te attenderen op de fiets als de oplossing van vele maatschappelijke problemen.

Fietsersbond en NISB geven startsein voor landelijke fietscampagne 2010

Met Heel Nederland Fietst willen initiatiefnemers NISB en Fietsersbond bewegen met de fiets stimuleren en zoveel mogelijk bestaande fietsinitiatieven bundelen in één herkenbare boodschap. Het streven is dat de fiets als goed alternatief voor de auto wordt gezien voor korte en middellange afstanden én vaker in het huidige leefpatroon wordt ingebouwd. De focus ligt op mensen die nog te weinig bewegen.

Peter-Jan Mol, projectleider vanuit NISB: “De campagne sluit aan bij doelen op het gebied van mobiliteit, klimaat en veiligheid. Fietsen draagt bij aan de gezondheid van mensen, aan lager ziekteverzuim, aan de bereikbaarheid van steden en aan een beter milieu. Een essentieel onderdeel van de aanpak is dan ook het structureel verankeren van aansprekende fietsstimuleringsacties op provinciaal en lokaal niveau.”

Honderdduizenden mensen die op fietsbare afstand van hun werk, school en voorzieningen wonen, fietsen dit ook daadwerkelijk. Zij zijn inmiddels overtuigd van de voordelen op het gebied van gezondheid, kosten, bereikbaarheid van hun werk en de winst voor het milieu. Echter, veel meer mensen hebben deze voordelen nog niet aan den lijve ondervonden. Voor velen van hen is fietsen in theorie wel degelijk een optie. Enerzijds kennen zij niet de beschikbare fietsopties, anderzijds is hun dagelijks gedrag zo verankerd met de auto, dat de fiets als optie een hoge drempel is.

Hugo van der Steenhoven, directeur Fietsersbond: “Fietsen lijkt in Nederland meer dan logisch, maar helaas…zelfs voor de korte afstand blijven nog teveel fietsen in de schuur staan en pakken veel Nederlanders nog de auto. Om een aansprekend fietsland te blijven en de voordelen van fietsen maatschappelijk zo goed mogelijk te benutten, is het zaak dat meer mensen wat vaker de fiets gaan pakken, vandaar deze campagne.”

De campagne start in januari 2010 en duurt drie jaar en wordt gesteund door de ministeries van VWS, VenW en VROM. Op 19 november 2009 kondigt Staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat het Heel Nederland Fietst programma aan voor 2010.

Download: brochure heel Nederland Fietst! (pdf)
Einde dit jaar verschijnt de website: www.heelnederlandfietst.nl

Categorieën