Oproep in NRC

‘Investeer meer in de fiets’

Wethouders grote steden willen 700 miljoen

jaarbeursstalling.jpg

De verkeerswethouders van Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Zwolle roepen samen met de Fietsersbond de onderhandelaars op om minimaal 700 miljoen in fietsinfrastructuur te steken.

In de NRC schrijven Saskia Kluit van de Fietsersbond en de wethouders Van As (Zwolle en Tour de Force), Langenberg (Rotterdam), Litjens (Amsterdam) en Van Hooijdonk (Utrecht): ‘Dagelijks staan er zo’n 500.000 auto’s in de ochtendfile. Als tien procent van deze chauffeurs op de fiets stapt, zijn files verleden tijd. De afgelopen jaren gaf het Kabinet ieder jaar ruim 2 miljard euro uit aan autowegen. Voor circa één derde van dat geld zijn de stedelijke fietsinfrastructuur, fietsenstallingen en regionale fietssnelwegen volledig op orde, inclusief stimuleringsregelingen. Dat levert niet alleen minder files op, maar ook schonere lucht, minder verkeerslawaai, minder klimaatschade, meer ruimte in de stad en tientallen miljoenen minder zorgkosten.’

Mobiliteitsalliantie

Om een verkeersinfarct af te wenden deed de Mobiliteitsalliantie Vooruit (waarin naast de Fietsersbond ondermeer NS, RAI Vereniging, Transport en Logistiek Nederland (TLN) en ANWB lid van zijn) al eerder een oproep over het gehele mobiliteitsbeleid. Het opiniestuk in de NRC van de Fietsersbond en wethouders gaat specifiek in op de fiets en sluit aan bij de Agenda Fiets van de Tour de Force.

De Fietsersbond maakte een factsheets met een onderbouwing van de inhoudelijke opgave en de financiële kant daarvan.

factsheet-fietsen-op-de-formatietafel-pag1
factsheet-fietsen-op-de-formatietafel-pag2aangepast

Categorieën

Reacties

 1. Om deze omslag te maken moet de auto ruimte inleveren aan de fiets, d.w.z. belangrijke stedelijke hoofdroutes moeten primair ingericht worden voor grote hoeveelheden fietsers waardoor een netwerk van brede fietspaden (4 meter) de belangrijkste uitvalsroutes van de stad (onderling) verbindt met station, centrum, industrieterreinen en kantoorparken.

  Verder is het noodzakelijk dat NGO’s als de ANWB en Fietsersbond zich inzetten om de wetgeving voor speedbikes te verbeteren zodat deze fietsers te allen tijde gebruik kunnen maken van alle (on)verplichte fietspaden. De speedbike het beste alternatief voor de auto maar met de huidige wetgeving wordt het gebruik ervan ontmoedigd met allerlei beperkende en onveilige maatregelen zoals het verplicht rijden op de rijbaan en het verbod om gebruik te maken van onverplichte fietspaden.

  Het veronderstelde probleem dat speedbikers te snel fietsen voor de veiligheid van de meest kwetsbare fietspadgebruikers (kinderen en senioren) is gebaseerd op verkeerde aanname dat speedbikers geen rekening houden met deze kwetsbare groepen door de snelheid niet aan te passen. De praktijk laat juist zien dat speedbikers prima tussen het gewone fietsverkeer meerijden en alleen daar snel rijden waar het ook echt mogelijk is zonder hinder of gevaar voor andere fietsers.

  De ANWB en Fietsersbond zullen dus kleur moeten bekennen.

 2. Er hoeft idd maar 10% van de automobilisten (waarschijnlijk is 6% ook al voldoende) uit de auto te stappen om het fileprobleem op te lossen. Aangezien het OV geen oplossing biedt, zal een aantal dat doen door zich pedelec aan te schaffen en daarmee naar hun werk te gaan. Ik ben er zelf zo een. Je komt er dan snel achter dat dankbaarheid van de overheid niet je deel wordt, maar dat met name de lokale overheid je tot een soort persona non grata bestempelt.

  Deels komt dit doordat de fietspaden in de spits overvol zijn. Dit komt weer deels doordat sinds de jaren zestig van de vorige eeuw de meeste (provinciale) autowegen in breedte verdubbeld zijn, maar de meeste fietspaden er nog net zo bijliggen als 50 jaar geleden. Hier zijn forse investeringen nodig! De 4 meter die Lomito noemt, kun je alleen breed noemen bij enkel verkeer. Doorgaande fietspaden aan de randen van steden, waarop fietsers in beide richtingen rijden, zouden minimaal 5 à 6 meter breed moeten zijn! Volgens mij is dit wat Vreugdevuur bedoelt.

 3. Sjef says:

  Bovenstaande bijdragen lezend zou je denken dat Nederland alleen bestaat uit grote steden, die ook nog eens met elkaar vergroeid zijn. Kennelijk hebben de schrijvers alleen zicht op hun eigen route van woning naar werk v.v. Nederland bestaat met name uit veel kleine steden en dorpen, veel platteland en een PAAR grotere steden. In het grootste deel van Nederland is een fietspad van 4 meter breed pure verkwisting van gemeenschapsgeld. Die miljoenen moeten opgebracht worden door de inwoners van de betrokken steden en zeker niet uit de rijksbelastingen.
  Wanneer ik, doorrijdende fietser, naast de bromfietsers die mij met 60km/u van achteren naderen (en zelden met de claxon waarschuwen) ook nog belaagd wordt door speed pedelecs met 40km/u dan worden dus de fietsers van het fietspad (van anderhalve meter) gejaagd.

 4. Lomito says:

  Het Rijnwaalpad was ook zo’n verspilling van miljoenen, niet betaald door de aanliggende gemeentes maar door de provincie Gelderland. In het eerste jaar was het fietspad nagenoeg leeg, nu rijden er dagelijks 1000 fietsers en dat aantal groeit nog steeds. Ook is gebleken dat 70% van de gebruikers met een elektrische fiets die fiets gekocht heeft vanwege het Rijnwaalpad.

  Hieruit blijkt dat goede fietsinfrastructuur een aanzuigende werking heeft en zo bijdraagt aan vermindering van autofiles. Deze ontwikkeling is daarom ook onomkeerbaar, of je het nu leuk vindt of niet.

 5. Een half jaar geleden zou ik eenzelfde opmerking als Sjef gegeven kunnen hebben. In Utrecht loopt er tussen de Uithof en de Galgewaard precies zo’n fietspad van 4 meter breed. Midden op de dag denk je: wat een breed fietspad voor zo weinig verkeer. Nu rijd ik er 's ochtends om half 8 en 's middags om 5 uur. Ik heb me laten vertellen dat er dan meer dan 3000 fietsers per uur passeren! De eerste keer dat ik het zag viel ik bijna van mijn zadel. Dit fietspad is met 4 meter dus véél te krap!

  Ik kan niet voor anderen spreken, maar ik heb het zelf vooral over de Randstad. Daar wonen wel ruim 7 miljoen mensen. Als er dan nog de agglomeraties Arnhem-Nijmegen en Eindhoven bij optelt, kom je aan ruim 9 miljoen mensen. Daar zijn de investeringen nodig, veel minder in Drenthe, de Achterhoek of Zeeland.

Discussieer mee op ons forum!

2 meer reacties

Deelnemers

 • system
 • Sjef
 • vreugdevuur
 • Lomito
 • ronaldh-2