Oproep in NRC

‘Investeer meer in de fiets’

Wethouders grote steden willen 700 miljoen

jaarbeursstalling.jpg

De verkeerswethouders van Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Zwolle roepen samen met de Fietsersbond de onderhandelaars op om minimaal 700 miljoen in fietsinfrastructuur te steken.

In de NRC schrijven Saskia Kluit van de Fietsersbond en de wethouders Van As (Zwolle en Tour de Force), Langenberg (Rotterdam), Litjens (Amsterdam) en Van Hooijdonk (Utrecht): ‘Dagelijks staan er zo’n 500.000 auto’s in de ochtendfile. Als tien procent van deze chauffeurs op de fiets stapt, zijn files verleden tijd. De afgelopen jaren gaf het Kabinet ieder jaar ruim 2 miljard euro uit aan autowegen. Voor circa één derde van dat geld zijn de stedelijke fietsinfrastructuur, fietsenstallingen en regionale fietssnelwegen volledig op orde, inclusief stimuleringsregelingen. Dat levert niet alleen minder files op, maar ook schonere lucht, minder verkeerslawaai, minder klimaatschade, meer ruimte in de stad en tientallen miljoenen minder zorgkosten.’

Mobiliteitsalliantie

Om een verkeersinfarct af te wenden deed de Mobiliteitsalliantie Vooruit (waarin naast de Fietsersbond ondermeer NS, RAI Vereniging, Transport en Logistiek Nederland (TLN) en ANWB lid van zijn) al eerder een oproep over het gehele mobiliteitsbeleid. Het opiniestuk in de NRC van de Fietsersbond en wethouders gaat specifiek in op de fiets en sluit aan bij de Agenda Fiets van de Tour de Force.

De Fietsersbond maakte een factsheets met een onderbouwing van de inhoudelijke opgave en de financiële kant daarvan.

factsheet-fietsen-op-de-formatietafel-pag1
factsheet-fietsen-op-de-formatietafel-pag2aangepast

Reacties

  1. Om deze omslag te maken moet de auto ruimte inleveren aan de fiets, d.w.z. belangrijke stedelijke hoofdroutes moeten primair ingericht worden voor grote hoeveelheden fietsers waardoor een netwerk van brede fietspaden (4 meter) de belangrijkste uitvalsroutes van de stad (onderling) verbindt met station, centrum, industrieterreinen en kantoorparken.

    Verder is het noodzakelijk dat NGO's als de ANWB en Fietsersbond zich inzetten om de wetgeving voor speedbikes te verbeteren zodat deze fietsers te allen tijde gebruik kunnen maken van alle (on)verplichte fietspaden. De speedbike het beste alternatief voor de auto maar met de huidige wetgeving wordt het gebruik ervan ontmoedigd met allerlei beperkende en onveilige maatregelen zoals het verplicht rijden op de rijbaan en het verbod om gebruik te maken van onverplichte fietspaden.

    Het veronderstelde probleem dat speedbikers te snel fietsen voor de veiligheid van de meest kwetsbare fietspadgebruikers (kinderen en senioren) is gebaseerd op verkeerde aanname dat speedbikers geen rekening houden met deze kwetsbare groepen door de snelheid niet aan te passen. De praktijk laat juist zien dat speedbikers prima tussen het gewone fietsverkeer meerijden en alleen daar snel rijden waar het ook echt mogelijk is zonder hinder of gevaar voor andere fietsers.

    De ANWB en Fietsersbond zullen dus kleur moeten bekennen.

  2. Idd. Om de automobilist op de speedbike te krijgen, moet je hem faciliteren. Veel fietspaden moeten dus verdubbeld worden: snelwegen voor snelle fietsers naast banen voor langzamer fietsers, zodat je veilig in kunt halen. Geef de speedbiker de ruimte, waar geen plek is, kun je plek maken, dat is voor autowegen ook gebeurd. En het mag ook net zo veel kosten als al dat autoasfalt de afgelopen halve eeuw heeft gekost.

Reageer ook op ons forum

Deelnemers

Samen fietsen we beter!

Word lid