Fiets en ov nieuw wapen in stikstofcrisis

Investeren in fiets verbetert bereikbaarheid meer dan in auto of ov

Investeringen in de fiets zorgen ervoor dat de bereikbaarheid van mensen tot 8 keer beter wordt. Dat blijkt uit onderzoek van CE Delft en Move Mobility in opdracht van onder meer de Fietsersbond en Milieudefensie. Naast bereikbaarheid verbetert ook de luchtkwaliteit fors.

Jaarlijks wordt er 11,3 miljard geïnvesteerd in verkeersinfrastructuur, daarvan gaat 60% naar wegen. In de onderzochte regio’s Groningen-Assen en Tilburg bleek dat de bereikbaarheid tot 8 keer beter werd met investeringen in fiets in vergelijking met investeringen in autowegen. Deze investeringen zijn naast beter voor de bereikbaarheid ook vele malen goedkoper. Ook de stikstofdioxide, die nu de bouw hindert, daalt bij investeringen in de fiets en het ov in vergelijking met auto-investeringen. “Dit is echt een win-winsituatie”, zegt Fietsersbond-directeur Saskia Kluit. “Investeren in duurzaam verkeer werkt beter dan in vervuilend verkeer en dat is goed nieuws voor onze gezondheid, onze natuur en ons klimaat.”

Duurzame en bereikbare regio
In het onderzoek werden de mogelijke investeringen in het verbeteren van de fiets en het OV en investeren in de auto met elkaar vergeleken. Conclusie: in alle gevallen is investeren in de fiets rendabeler in termen van bereikbaarheid. Investeren in fiets en ov heeft gezamenlijk een nog sterker effect op de bereikbaarheid. Het leidt ook nog eens tot verbetering van de milieukwaliteit, verkorting van de reistijd, lagere gebruikskosten, minder beslag op de openbare ruimte en betere gezondheid. Het onderzoek bewijst dat de combinatie van fiets en ov heel goed kan concurreren met de auto, in de onderzochte regio’s.

Fiets ook goed voor de automobilist
Alle investeringen in fiets en ov zijn ook goed voor de automobilist. De meeste automobilisten reizen soms met de auto en gaan soms met de fiets. Doordat fietsen en ov aantrekkelijker wordt, nemen zij vaker de fiets of de trein. Hierdoor is er meer ruimte op de weg voor de automobilist die geen keus heeft.

Nieuw verkeersmodel
De onderzoekers ontwikkelden een nieuw multimodaal verkeersmodel waarin investeringen tot in detail konden worden doorgerekend hoe het de bereikbaarheid verbeterde van verschillende mensen en buurten. Dus de tijd van deur tot deur met de fiets, auto of trein, of een combinatie van vervoersmiddelen.

Eerlijk
Het onderzoek laat zien dat investeringen in verkeer voor verschillende mensen heel verschillend kan uitpakken. Eerder onderzoek van SEO Economisch Onderzoek wees al uit dat investeringen in ov ten opzichte van wegen denivellerend werkt. Hoge inkomens maken meer kilometers en gebruiken de weg veel meer, terwijl de lage inkomens afhankelijk zijn van het ov en/of de fiets. Door betere ov- en fietsvoorzieningen gaan de meeste mensen erop vooruit.

Notaoverleg MIRT
Maandag 25 november is het notaoverleg MIRT. Hier bespreekt de Tweede Kamer de verdeling van 7 miljard euro die jaarlijks aan verkeer wordt uitgegeven. Enkele projecten kunnen vanwege de stikstofcrisis op dit moment niet doorgaan. De Fietsersbond roept de politiek op om de vastgelopen projecten te heroverwegen in het licht van dit onderzoek. Saskia Kluit: “Het is van belang dat onafhankelijke wetenschappers kijken of de miljarden niet beter besteed kunnen worden. Dit om betere bereikbaarheid voor meer mensen te krijgen en de stikstofcrisis te verkleinen in plaats van te vergroten. Er is geen excuus meer, we moeten meer investeren in de fiets”.

Categorieën

Jaap Kamminga Fietsersbond

Jaap Kamminga

Hoofd Beleid