Fiets en klimaat

Klimaatakkoord: kies voor de fiets en schone mobiliteit

De fiets kan heel veel betekenen voor het klimaat. Als alle autoritten van onder de 7 kilometer per fiets zouden worden gemaakt, dan zou dat zo’n 2 megaton CO2 per jaar schelen, meer dan een kwart van de totale hoeveelheid die de mobiliteitssector wil besparen.

RH20150601-6608
Beeld-auteur: Rob Huibers

De fiets is daardoor ook een belangrijk onderdeel van de aanpak om onze mobiliteit schoner te krijgen. Dat blijkt uit de voorstellen die zijn gepresenteerd voor het Klimaatakkoord. De Fietsersbond zat aan tafel bij de onderhandelingen in de sector mobiliteit en is blij dat de fiets als serieuze oplossing wordt gezien. Directeur Saskia Kluit: “Natuurlijk kun je niet alle korte autoritten vervangen door een fietsrit, maar het geeft wel aan dat je met kleine gebaren grote stappen kunt maken.”

Stimuleren en betere infrastructuur

In de bijdrage van de sectortafel mobiliteit staan drie woorden centraal: Schoner, Slimmer en Anders. Met name in dat laatste thema komt de fiets voor, met initiatieven om het fietsen te stimuleren. Ook verbetering van de infrastructuur om de groei van het fietsen bij te houden is een belangrijk onderdeel.

Saskia Kluit: “Het verminderen van onze CO2-uitstoot is een enorme opgave, waar iedereen zijn bijdrage aan moet leveren. Door de fiets te gebruiken waar dat kan kunnen we heel veel bereiken. Het is nu aan de politiek om deze suggesties over te nemen en de besparing mogelijk te maken.”

Meer fietsen betekent minder broeikasgassen

  • Een overstap van de auto naar de fiets levert een besparing op van 150 gram CO2 per km.
  • Elke 7 km op de fiets in plaats van de auto bespaart de uitstoot van 1 kilo CO2.
  • Met de auto worden jaarlijks 3,6 miljard korte ritten gemaakt
  • Als al deze korte autoritten zouden worden vervangen door de fiets dan bespaart dat grofweg 2,0 megaton CO2 per jaar.

Meer fietsen betekent schonere lucht

  • Een overstap van de auto naar de fiets levert een besparing op van 0,2 gram NOx per km en 0,01 gram fijnstof per km.
  • Elke 7 km op de fiets in plaats van de auto bespaart de uitstoot van 1,5 gram stikstofoxiden en 7 milligram fijnstof.
  • Met de auto worden jaarlijks 3,6 miljard korte ritten gemaakt
  • Als al deze korte autoritten zouden worden vervangen door de fiets dan bespaart dat grofweg 2,6 kiloton NOx en 0,13 kiloton fijnstof per jaar.

Bron: KiM

Categorieën