Reizen met de fiets

Laat de fiets toe op de snelle trein

Internationale treinverbindingen staan op het ogenblik volop in de belangstelling als alternatief voor het vliegverkeer op de afstanden tot 1000 kilometer binnen Europa. Om dat alternatief daadwerkelijk aantrekkelijk te maken is het van belang dat mensen die op fietsvakantie gaan hun fiets mee kunnen nemen over de grens. De praktijk is nu heel anders.

Fiets meenemen met ICE
Beeld-auteur: iStock

Wie zijn fiets wil meenemen naar het buitenland stuit op een wirwar aan regels. In de Eurostar naar Londen zijn de mogelijkheden om een fiets mee te nemen beperkt en er is een aparte incheckprocedure voor. In de Thalys mogen fietsen alleen verpakt en gedemonteerd mee, je kunt dus niet met je fiets vanaf het perron instappen. Door het ontbreken van mogelijkheden in de Thalys naar Parijs is elke fietsvakantie naar Frankrijk, Spanje en Portugal per trein tijdrovend en ingewikkeld.

Piekvraag

In de ICE naar Duitsland die vanuit Nederland vertrekken, is fietsvervoer niet mogelijk. De nieuwe generatie ICE’s met fietsplekken gaan helaas in ieder geval voorlopig nog niet rijden vanuit Nederland. In de Intercity Brussel over de hogesnelheidslijn is fietsvervoer wel mogelijk, maar het aantal plaatsen is beperkt tot vier. Daardoor kan niet aan de piekvraag worden voldaan. De CityNightLine met fietsvervoer naar een aantal populaire bestemmingen in Noord- en Midden-Europa is twee jaar geleden verdwenen.

Kortom, het is zelfs voor gemotiveerde gecombineerde fiets- en treinreizigers al een hele toer om een comfortabele reis te kunnen plannen en maken. Ze zijn in veel gevallen afhankelijk van gewone intercity’s of stoptreinen. Informatievoorziening en kaartverkoop zijn eveneens matig en ingewikkeld. Voor minder ervaren reizigers gaat het al met al om enorme drempels.

De belabberde mogelijkheden om een fiets mee te kunnen nemen in internationale treinen komen voort uit de Europese reizigersrechtenverordening. Die is erg vaag over fietsvervoer en biedt de spoorwegmaatschappijen allerlei uitwegen om deze dienst niet aan te bieden. De koepel van Europese fietsersbonden ECF lobbyt al jaren voor de aanscherping van deze verordening, die op dit moment wordt herzien.

Er lijkt in het Europees Parlement een meerderheid voor aanscherping van de verordening te ontstaan. Daarin wordt vastgelegd dat de mogelijkheid tot meenemen van een fiets op alle treindiensten verplicht is.

Twee jaar

Fiets in de Thalys
Beeld-auteur: Thalys.com

Bovendien moeten binnen twee jaar na ingaan van de herziene verordening alle nieuwe en opgeknapte treinen een goed aangegeven aparte ruimte voor minimaal acht fietsen hebben. Ook wordt uitgesproken dat de informatievoorziening en de kaartverkoop moeten worden verbeterd.

Een flinke, maar broodnodige stap voorwaarts die alle politieke steun verdient.

Wanneer we de internationale trein echt willen laten concurreren met het vliegtuig, is het kunnen meenemen van fietsen daarvan een belangrijk onderdeel. Er zijn kansen genoeg en voor een deel worden deze al benut.

illustratie van fietsen die in een bus stappen

Vakantiefiets in bus, trein of als postpakket

Je fiets meenemen in de trein is vaak gedoe. De bus is een goed alternatief.

De Oostenrijkse spoorwegen blazen de nachttreinen in Centraal-Europa nieuw leven in en bij de Intercity Brussel is het sinds kort mogelijk de fietsplekken naar het buitenland te reserveren. De nieuwe generatie Thalys krijgt twee fietsplaatsen. Niet veel, maar hopelijk is het de voorbode van een trendbreuk.

Om echt duurzaam op vakantie te kunnen, moeten de drempels om je fiets mee te nemen zo laag mogelijk zijn. Een strengere verordening die hier op inspeelt, is in ieders belang.

Categorieën

Wim Bot

Wim Bot

(Inter)nationaal beleidsadviseur

Fietsgeluk is voor mij in Delft makkelijk en snel naar de binnenstad of naar het station kunnen fietsen. Ik ben verantwoordelijk voor de nationale en internationale beleidsbeïnvloeding; dat betekent dat ik overal en nergens probeer de fiets hoger op de agenda te krijgen. Behaalde successen waar ik trots op ben: het aannemen van de Fietsvisie 2040, het introduceren van de inmiddels gangbare term schaalsprong, extra middelen in de Tweede Kamer voor fietsenstallingen bij stations en voor snelfietsroutes, en de aanpak van scooteroverlast in Amsterdam. 

default-person

Bert Sitters

Bert Sitters fietste in meer dan 80 landen, schreef diverse gidsen en publiceerde tal van artikelen over zijn reizen. Hij is mede-oprichter van de vereniging De Wereldfietser.