Lancering Nationale FietsTelWeek 2015

Fietsen is duurzaam en gezond! We willen daarom nog meer mensen laten fietsen. Maar eigenlijk weten we nog maar weinig van de fietser. Om tot  betere fietsnetwerken te komen, is meer inzicht nodig in het verplaatsingsgedrag. De Fietsersbond heeft daarom samen met Keypoint, Mobidot en de NHTV het initiatief genomen om een Nationale FietsTelWeek te organiseren.

De eerste Nationale Fietstelweek vindt plaats in de derde week van september 2015  en zal jaarlijks herhaald worden. Gedurende één week worden zoveel mogelijk fietsritten geregistreerd en worden deelnemers uitgedaagd om zoveel mogelijk kilometers per fiets af te leggen. Met als resultaat: meer mensen op de fiets én meer inzicht in het gebruik van het fietsnetwerk.

Door gebruik te maken van een slimme app is het voor de gebruikers heel eenvoudig om mee te doen aan de FietsTelWeek. Het enige wat men hoeft te doen is de  FietsTelWeek-app downloaden. Het activeren en het de-activeren van de app gaat vervolgens automatisch. De deelnemers zelf krijgen feedback over hun fietsprestaties in die week.

Provincies, regio’s en gemeenten die meedoen, krijgen de beschikking over de verkregen fietsdata en hebben daardoor meer inzicht in het gebruik van hun fietsnetwerk. Met behulp van Bikeprint worden de data toegankelijk gemaakt. Overheden kunnen daarmee zelf analyses uitvoeren en bijvoorbeeld monitoringsrapportages maken. Met de gegevens  uit  de Nationale FietsTelweek kunnen wegbeheerders het fietsbeleid gerichter vorm geven en de effecten van fietsmaatregelen beter inzichtelijk maken.
De afgelopen weken zijn verkennende gesprekken gevoerd met meerdere regio’s en provincies. De eerste reacties zijn erg positief. De Fietsersbond, Keypoint, Mobidot en NHTV nodigen gemeenten en provincies van harte uit zich aan te sluiten bij de Nationale FietsTelweek. Meer informatie en het laatste nieuws staat op www.nationalefietstelweek.nl.

Motivatie Fietsersbond:
De Fietsersbond ziet in de gegevens die voortkomen uit de FietsTelweek een kans om de lobby voor betere fietsomstandigheden te ondersteunen. Doordat eindelijk inzicht ontstaat waar de dagelijkse fietser daadwerkelijk fietst, kan de Fietsersbond op lokaal en regionaal niveau pleiten voor de aanleg van nieuwe fietspaden of het opknappen of verbreden van bestaande fietsinfrastructuur.

Categorieën