Maatregelen nodig voor minder verkeersdoden

Nederland moet ingrijpende maatregelen nemen om het aantal verkeersdoden te verminderen. Dat schrijven de Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland (VVN) en TeamAlert in een brief aan de Tweede Kamer. In 2015 kwamen er 621 mensen om in het verkeer, een stijging van 9%. De drie organisaties pleiten voor meer 30-kilometergebieden in de bebouwde kom en een snelle invoering van een snelheidsassistent die auto’s aan de maximumsnelheid houdt.

Betere infrastructuur, lagere snelheid

De meeste doden in het verkeer vallen op gemeentelijke wegen, waar auto’s 50 of 30 kilometer per uur mogen. Van de 50-wegen heeft nog 41% geen aparte fietsvoorziening. Door meer veilige fietspaden aan te leggen kunnen we het aantal doden verminderen. Dat geldt ook voor het terugbrengen van de snelheid. Helaas moeten we echter constateren dat ook de 30-wegen niet veilig genoeg zijn. Er wordt namelijk nog altijd veel te hard gereden. Het invoeren van meer 30-kilometerzones moet daarom worden vergezeld van een brede invoering van snelheidsassistentie, een functie in een auto waardoor deze niet boven de maximumsnelheid kan rijden.

De Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland en TeamAlert willen dat de Nederlandse regering deze functionaliteit actief gaat promoten en zich hard gaat maken voor een Europese verplichting.

Lees de volledige brief aan de Tweede Kamer

Categorieën