Meer aandacht voor fietsers op de Afsluitdijk

Fietsbus Afsluitdijk

Er moeten meer mogelijkheden komen om fietsen en wandelen mogelijk te maken tijdens de renovatie van de Afsluitdijk. Dat heeft de Fietsersbond samen met Fietsplatform, Wandelnet en wielersportbond NTFU vandaag laten weten in een brief aan de leden van de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer. We vragen aandacht voor de adviezen die begin dit jaar gedaan zijn aan Rijkswaterstaat.

Het voor binnen- en buitenlandse recreatieve en sportieve fietsers en wandelaars iconische fietspad is al afgesloten sinds april 2019. In eerste instantie voor drie jaar, maar al snel bleek dat de dijk minimaal tot 2025 afgesloten zou zijn. Er is alleen busvervoer beschikbaar als alternatief. Fietsplatform, Wandelnet, NTFU en Fietsersbond zijn intensief betrokken geweest bij de verkenning van alle mogelijkheden om het fietsen en wandelen uit te breiden, maar we zijn teleurgesteld in de uitkomsten van de besluitvorming door minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat).

Teleurstellende uitkomsten

De afgelopen jaren werd de Afsluitdijk vier keer opengesteld voor fietsers en wandelaars. Voor 2023 wordt er slechts één openstelling voorzien, in het derde kwartaal van 2023. Volgens Esther van Garderen, directeur Fietsersbond, is dat uitzonderlijk lang: “Zo lang is geen enkele weg voor autoverkeer in Nederland ooit gesloten geweest vanwege werkzaamheden.”

De fietsbus blijft gratis beschikbaar, ook na 2023. Door het ontbreken van fietsbruggen ter hoogte van de spuisluizen (en de lopende nieuwe aanbesteding hiervoor) is nog onbekend hoe lang de inzet van de fietsbus gaat duren, maar in elk geval tot 2025. Vanaf 2024 is het wel mogelijk om tussen de spuisluizen een stuk van 24 kilometer op de Afsluitdijk te fietsen en wandelen. Om de spuisluizen te passeren, worden twee extra bushaltes aan de Waddenzijde gerealiseerd.

Van Garderen: ‘De nieuwe aanbesteding rond de spuisluizen kan volgens de minister tot extra vertraging leiden, waardoor de afsluiting voor fietsers en wandelaars nog langer gaat duren.’ Eric Nijland, directeur Fietsplatform vult aan: ‘Wij juichen het toe dat de fietsbus blijft rijden, maar hebben steeds benadrukt dat dit voor recreatieve en sportieve gebruikers geen volwaardige oplossing is. Naar ons oordeel geeft de minister hiermee onvoldoende uitvoering aan de aangenomen motie Bromet.’

Meer aandacht voor de fiets!

De Fietsersbond behartigt de belangen van fietsers op plekken waar dat nodig is. Dat doen we al meer dan veertig jaar, omdat we geloven dat fietsen overal goed voor is: voor de bereikbaarheid van steden, voor het milieu, voor je plezier en voor een gezond leven.

Word nu lid

Extra openstellingen, bushaltes en loopbruggen

Volgens van Garderen moeten de uitkomsten opnieuw overwogen worden. ‘Mensen willen daar kunnen fietsen en lopen. Fietsers en wandelaars worden hier achteloos opzijgeschoven. Het is kennelijk een vanzelfsprekendheid dat auto’s altijd boven fietsers en wandelaars gaan. Dat zou in Nederland toch wel voorbij moeten zijn? Daarom willen we onze adviezen extra onder de aandacht brengen.’

Het advies van de gezamenlijke partijen voorziet in vier openstellingen in 2023, en eenmaal in de fase vanaf 2024. Ook moeten er vier extra bushaltes komen om het fietspad tussen de sluizen vanaf 2024 optimaal te kunnen gebruiken in beide richtingen. Twee aan de Waddenzeekant en twee aan de IJsselmeerkant, gecombineerd met twee loopbruggen over de A7. Zo hoeft men niet meerdere delen te bereizen met de fietsbus. ‘De totale kosten van de renovatie lopen in de miljarden euro’s. De uitgaven van de loopbruggen vallen daarbij in het niet. Gezien de langdurige hinder voor fietsers en wandelaars vinden wij onze oplossing alleszins realistisch’, aldus Nijland.

Bredere fietsbrug spuisluizen

Tenslotte wijzen de organisaties op de situatie die ontstaat na afronding van het werk aan de spuisluizen. Eerder is gepleit voor een fietspad breder dan 2 meter op de nieuwe fietsbruggen, gezien de te verwachten aantallen fietsers en wandelaars en het comfort en vooral de veiligheid van het pad. Vanwege constructieve redenen zou dit niet mogelijk zijn. Van Garderen: ‘Over tien of vijfentwintig jaar verbreden kost een veelvoud van deze verbetering nú meenemen’. Daarom dringen we in de brief aan om bij de nieuwe aanbesteding opnieuw te bezien of een breder fietspad mogelijk is.

Bus stop on the afsluitdijk dam in the Netherlands.

Zes jaar lang geen fietsers en wandelaars over Afsluitdijk is onacceptabel

De iconische dijk moet moet snel weer open voor fietsers en wandelaars. Lees meer

Categorieën