Meer fietsen met minder risico

Meer en betere fietsenrekken bij belangrijke bestemmingen en een veiliger weginrichting voor fietsers om het groeiend fietsgebruik de ruimte te geven. Dat zijn de belangrijkste uitdagingen voor het gemeentelijk fietsbeleid de komende jaren. Dat concludeert de Fietsersbond naar aanleiding van 10 jaar onderzoek naar het fietsklimaat in Nederlandse gemeenten met de Fietsbalans.

Het fietsklimaat in de Nederlandse gemeenten is niet slecht en gemeenten boeken ook wel vooruitgang. Zo is een fietser inmiddels gemiddeld 5% sneller op zijn bestemming dan de automobilist, in grote steden zelfs meer dan 10%. Wel staan en rijden fietsers door toenemend fietsgebruik steeds vaker in een fietsfile, vooral op fietspaden en bij verkeerslichten.

Groot probleem is echter dat bij veel bestemmingen onvoldoende fietsenrekken staan en deze hebben meestal geen aanbindmogelijkheid om de fiets goed tegen diefstal te beschermen. De tekorten zijn het grootst rondom stations en in de centrale winkelgebieden. Creatieve fietsvriendelijke oplossingen zullen noodzakelijk zijn om in de behoefte te voorzien en fietsers te verleiden tot gewenst gedrag.

Ook is de weginrichting vaak niet gunstig voor de verkeersveiligheid voor fietsers. Een onveilige inrichting betekent vooral ook dat minder vaardige fietsers zoals kinderen en ouderen daar niet durven of mogen fietsen. Het is zowel voor de verkeersveiligheid als voor de capaciteit beter om hoofdfietsroutes en gebiedsontsluitingswegen zo veel mogelijk te gaan ontvlechten door hoofdfietsroutes door verblijfsgebieden aan te leggen.

Het rapport “Meer fietsen met minder risico” met veel meer analyses, cijfers, grafieken en tabellen over de recente ontwikkelingen op fietsgebied kunt u hier bekijken of te downloaden.

Categorieën