Speed pedelec

Meer ruimte voor de speed pedelec

Onderbord moet snelfietsroutes bereikbaar maken

Berijders van een speed pedelec mogen per 1 juli niet meer op het fietspad rijden, maar alleen op de rijbaan en op fietspaden waar ook brommers mogen rijden. De Fietsersbond en RAI Vereniging pleiten nu voor een uitzondering op snelfietsroutes en andere fietspaden met voldoende capaciteit.

Speed pedelecrijder Han
Beeld-auteur: Peter Arno Broer

Op de meeste snelfietsroutes kunnen speed pedelecberijders al terecht, omdat hier ook brommers toegestaan zijn, of omdat ze zijn ingericht als fietsstraat. Sommige snelfietsroutes zijn echter alleen toegankelijk voor gewone fietsers, ondanks dat ze breed en veilig genoeg zijn om ook speed pedelecs toe te laten. Ook binnen de bebouwde kom zijn er langs grote en drukke verkeersaders fietspaden die breed genoeg zijn om ook speed pedelecs toe te laten.

Directeur Saskia Kluit van de Fietsersbond pleit voor maatwerk: “Op de meeste plekken binnen de bebouwde kom zijn speed pedelecs het best op hun plek op de rijbaan. Op drukke uitvalswegen is een breed fietspad misschien wel een betere keus. Met een apart onderbord ‘speed pedelecs toegestaan’ kunnen we deze vrijstelling per fietspad verlenen, zonder brede brommers toe te laten.’

Potentie

Zowel de Fietsersbond als de RAI Vereniging hebben veel waardering voor de speed pedelec. RAI-voorzitter Steven van Eijck: “‘De speed pedelec heeft enorm veel potentie bij de aanpak van files en is bij uitstek geschikt voor woon-werkverkeer. Dat moeten we maximaal stimuleren, bijvoorbeeld door aantrekkelijke fiscale regelingen en goede infrastructuur.” 

Saskia Kluit: “Ook voor gewone fietsers is het winst als een automobilist zijn wagen inruilt voor een speed pedelec. Schoner voor het milieu en minder impact op het verkeer. Het is belangrijk dat we de infrastructuur hierop inrichten. Snelfietsroutes zijn gemaakt met elektrische fietsen in het achterhoofd. Laten we ervoor zorgen dat we de potentie van de speed pedelec én van snelfietsroutes ten volle benutten.”

Veelgestelde vragen

Wat is het probleem?

Snelle elektrische fietsen met een topsnelheid van 45 km/u, de zogeheten speed pedelecs, moeten per 1 juli allemaal voorzien zijn van kentekens en vallen dan onder de categorie bromfiets, waardoor ze op de rijbaan moeten fietsen. Op veel plekken gaat dit goed, maar met name op brede invalswegen met veel hardrijdend autoverkeer voelen berijders van de speed pedelec zich onveilig.

Daarnaast is een deel van de snelfietsroutes, die ontworpen zijn met de e-bike in het achterhoofd, door deze wijziging ook ontoegankelijk voor speed pedelecs. Dat is onwenselijk en zorgt soms voor kilometers omfietsen.

Wat is de oplossing?

Langs drukke autowegen liggen meestal brede fietspaden waar genoeg ruimte is voor de speed pedelec. De Fietsersbond en de RAI Vereniging willen dat gemeenten maatwerk kunnen toepassen en deze fietspaden open kunnen stellen voor speed pedelecs, terwijl brommers op de rijbaan blijven. Ook de brede snelfietsroutes kunnen hiermee toegankelijk gemaakt worden voor de speed pedelec.

Moeten de speed pedelecs niet helemaal terug naar het fietspad?

Nee. De meeste fietspaden zijn te smal en te druk voor de snelle speed pedelecs. De snelheidsverschillen tussen een speed pedelecrijder en een kwetsbare oudere of jongere fietser zijn daarvoor te hoog.

Zijn er nog andere maatregelen die kunnen helpen?

Automobilisten zijn vaak niet op de hoogte van het bestaan van de speed pedelec, en weten al helemaal niet dat deze voertuigen op de rijbaan moeten. De Fietsersbond pleit voor een grote bewustwordingscampagne, gericht op automobilisten.

Categorieën