Meest gestelde vragen

Lees de elf meest gestelde vragen over fietsen.

1. Wat is de belangrijkste reden om de fiets te pakken?
Gezondheid is met 77% de belangrijkste reden om te fietsen. Op de voet gevolgd door milieu, handig, leuk en snel. Ruim 20% van de mensen pakt de fiets omdat ze geen auto hebben.

2. Hoeveel fietsen zijn er in Nederland?
De 16 miljoen Nederlanders bezitten samen ruim 18 miljoen fietsen. Twee miljoen mensen hebben geen fiets. Dat betekent dat meerdere mensen twee of meer fietsen bezitten. De meeste mensen hebben een stadsfiets en daarnaast bijvoorbeeld een sport- of racefiets of een vouwfiets. De laatste jaren is ook de fiets met elektrische ondersteuning in opmars.

3. Groeit of daalt het fietsgebruik?
Vanaf 1960 daalde het fietsgebruik omdat mensen massaal auto’s aanschaften. Door de oliecrisis en de zorg om het milieu kwam er sinds 1973 meer aandacht voor fietsbeleid.  In 1975 werd de Fietsersbond, toen nog ENWB, opgericht. Hierdoor steeg het fietsgebruik weer in de jaren tachtig. Sinds 1990  stijgt het fietsgebruik ieder jaar licht. In 2008 trapten we samen bijna 15 miljard kilometer weg.

4. Hoeveel verplaatsingen worden per fiets afgelegd?
Maar liefst 28% van de verplaatsingen wordt op de fiets afgelegd. Voor de helft van de verplaatsingen pakt men de auto, voor 5 % het openbaar vervoer. Voor het woon-werkverkeer pakt 30% de fiets en 40% van de treinreizigers gaat op de fiets naar het station. Nog eens 10% gebruikt ook voor het zogenaamde natransport de fiets. Meer dan 50 % fietst naar school, 30% naar de winkel en 30% voor ontspanning.

5. Hoeveel calorieën verbruikt een fietser in een kwartier?
Bij een lichaamsgewicht van zeventig kilo en een snelheid van 20 kilometer per uur, verbruikt een fietser 140 calorieën per kwartier. Om een slagroomgebakje eraf te rijden moet je 20 minuten fietsen, voor een cola  9  en een biertje 11 minuten. Een frietje mét kost 43 minuten op de trappers. Op de digitale fietsrouteplanner van de Fietsersbond krijg je per geplande rit ook gegeven  over calorieverbranding en bespaarde C02.

6. Hoeveel fietsen worden er in Nederland per jaar gestolen?
Jaarlijks worden er zo’n 800.000 fietsen gestolen. Dat betekent iedere 39 seconden een. De meeste fietsdiefstallen gebeuren in woonwijken, waarvan ruim 15 % voor het eigen huis. Stations (18,5 %), stadscentra (20 %), winkelcentra (8,5 %) en sportcomplexen (4,5 %)  gelden ook als risicogebieden.   

7. Wat kun je doen tegen fietsdiefstal?
Gebruik altijd twee verschillende sloten. Dieven zijn vaak gespecialiseerd in één soort slot. Zet je fiets, bijvoorbeeld met een stevig ringslot door het achterwiel op slot en met een ketting of beugel vast aan een stuk ‘vaste wereld, bij voorkeur een fietsenrek. Noteer je framenummer en andere kenmerken en doe altijd aangifte bij diefstal, dat kan tegenwoordig ook via internet. Koop geen gestolen fietsen en vergewis je daarvan door de verkoper om een legitimatiebewijs en een kwitantie te vragen en te controleren of de aangeboden fiets misschien op www.fietsdiefstalregister.nl staat.

8. Hoe verklein je het risico op een lekke band?
Gebruik goede anti-lekbanden. Kijk voor informatie hierover op de vraagbaak van www.fietsersbond.nl. Pomp je banden regelmatig stevig op. Met zachte banden heb je eerder kans op lekken.

9. Wat is de kans op een regenbui op de fiets?

Het regent 6% van de tijd. Als je altijd zou fietsen betekent dat 1 op de 16 fietsritten. Maar de meeste mensen fietsen bijvoorbeeld ‘s nachts niet. Dus, hoewel een stevige regenbui op de fiets natuurlijk geen pretje is, is de kans daarop niet al te groot.

10. Hoeveel kilometers fietspad telt Nederland?
Nederland telt ruim 29.000 kilometer fietspad, waarvan een deel speciaal voor recreatieve doeleinden is aangelegd. Binnen de bebouwde kom mogen bromfietsers niet op het fietspad, maar moeten ze op de rijbaan.

11. Is fietsen gezond?
Dertig minuten bewegen per dag heeft een gezonde en ontspannende werking. Als je dagelijks fietst naar je werk, school, vrienden of de winkel kom je gauw op een half uur. Zo verminder je zonder extra inspanningen de kans op hart- en vaatziekten, verschillende soorten kanker, chronische aandoeningen en diabetes. Fietsen helpt ook bij het bestrijden van depressies en kan helpen bij het herstel van sommige aandoeningen. Uit onderzoekvan TNO in 2009 bleek dat fietsende werknemers zich minder vaak ziek melden dan hun niet-fietsende collega’s.

Arien de Jong, voorlichter Fietsersbond

Categorieën