Minder fietsers omgekomen, toch actie voor veiligheid

Het aantal fietsslachtoffers in Nederland is het afgelopen jaar gedaald tot 184, dit werd donderdagochtend bekend gemaakt op het jaarlijkse Nationaal Verkeersveiligheid Congres in Den Bosch. De afgelopen twee jaar bleef het aantal fietsslachtoffers stabiel op 200, dat het dodental nu weer daalt is een goede ontwikkeling. Toch is het voor de Fietsersbond geen reden om erg tevreden te zijn. Feitelijk is Nederland terug bij het niveau van 2009, en ieder dodelijk ongeluk veroorzaakt heel veel leed. De Fietsersbond roept gemeenten en minister op om samen met de bond in actie te komen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid.

Een groot punt van zorg is het hoge aantal fietsslachtoffers onder ouderen. 67% van de mensen die omkomen op de fiets zijn ouder dan 60. Dat wordt zeer waarschijnlijk mede veroorzaakt doordat ouderen langer blijven fietsen. Dat is per saldo positief voor de volksgezondheid, maar zorgt dus ook voor problemen. Directeur Hugo van der Steenhoven van de Fietsersbond is niettemin stellig: “Fietsen is nog steeds veilig en gezond voor jong en oud, maar iedere verkeersdode is er één te veel. Als Fietsersbond kunnen en willen wij niet accepteren dat er zoveel mensen op de fiets omkomen. Wij vragen op meerdere manieren om verbetering van de situatie op de Nederlandse wegen en fietspaden, en dragen hier ook al jaren actief aan bij.” 

Innovatie

Fietsers die in het verkeer omkomen zijn meestal slachtoffer van een botsing met een gemotoriseerd voertuig, zoals een auto, een trekker, een scooter of een bus. De Fietsersbond nam de afgelopen jaren al het initiatief om auto’s uit te rusten met een zogeheten fietsersairbag. Deze innovatie won onlangs nog een belangrijke prijs op het gebied van verkeersveiligheid.

Van der Steenhoven denkt dat er nog veel meer met innovatie op te lossen valt. “Je ziet dat de techniek er is om auto’s intelligent te maken, zodat je snelheden beter onder controle hebt. Dat zou al veel schelen. Daarnaast zijn wij betrokken bij onderzoeken naar betere inrichting van fietspaden, zodat éénzijdige ongevallen minder vaak voorkomen. Het zijn kleine stappen, maar het helpt wel.” 

Beleidsimpuls

Naast innovatie is het volgens de Fietsersbond ook zaak dat de gemeenten beter werk maken van de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid. “De gemeenten hebben hier een belangrijke verantwoordelijkheid om het voortouw te nemen. Zij kunnen op diverse wijzen bijdragen aan veilige dorpen en steden voor jong en oud. De Fietsersbond wil hen hierin graag helpen, onder andere met onze lokale afdelingen en de fietsdocenten van onze Fietsschool. Door een combinatie van betere fietsroutes en goede training moeten we het aantal verkeersdoden samen omlaag kunnen brengen.”

Categorieën