Minister Schultz ontvangt Toekomstagenda Snelfietsroutes

675 kilometer snelfietsroutes erbij in 2025

Op dinsdag 24 september presenteert Fietsfilevrij de Toekomstagenda Snelfietsroutes in Nieuwspoort in Den Haag. Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) ontvangt uit handen van Hugo van der Steenhoven, directeur Fietsersbond, en Ingrid de Bondt, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, de Toekomstagenda, waarin een landelijk dekkend netwerk van 675 kilometer nieuwe snelfietsroutes staat beschreven. De totale kosten hiervan bedragen 700 miljoen euro. De provincies Gelderland, Noord-Brabant, Zuid-Holland, Bestuur Regio Utrecht, Stadsregio Arnhem Nijmegen en Stadsgewest Haaglanden nemen het voortouw en hebben zich bereid verklaard de eerste 200 kilometer hiervan te realiseren.

toekomstagenda
De projectorganisatie Fietsfilevrij, een initiatief van de Fietsersbond, zet zich sinds 2010 in om samen met rijk, provincies, regio’s en gemeenten een netwerk van snelfietsroutes in Nederland te ontwikkelen als oplossing voor de dagelijkse files op bepaalde trajecten. Snelfietsroutes zijn hoogwaardige fietsverbindingen op langere afstanden (15 tot 20 kilometer) die steden en/of woonwerklocaties met elkaar verbinden. Fietsfilevrij bekijkt samen met verschillende betrokken wegbeheerders per route hoe de kwaliteit verhoogd kan worden, zodat fietsers sneller, zonder oponthoud en comfortabel door kunnen fietsen. Het gaat hierbij onder andere om het wegnemen van barrières, de aanleg van bruggen en tunnels, het verbinden van bestaande routes en de aanleg van kwalitatief hoogstaande fietspaden. Ook communicatie naar werknemers in de regio speelt een belangrijke rol.

Op dit ogenblik zijn er al 18 snelfietsroutes gerealiseerd en zeven in uitvoering. Uit onderzoek op de snelfietsroute Leiden-Den Haag blijkt dat het leidt tot een toename van fietsgebruik van 25%. Ruim 25% van de werknemers gaat op het ogenblik al op de fiets naar het werk; 50% voor afstanden tot 5 kilometer, 25% tot 10 kilometer, 10% tot 15 kilometer en 15% langer dan 15 kilometer.

Categorieën