Persbericht

Ministerie laat mooie ambitie wel heel goedkoop zijn

45449376764_c2dbcf2f08_k

Nul verkeersdoden. Dat is het doel van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. “Het plan staat bol van ambitie, maar de minister geeft niet thuis als het gaat om de middelen”, zegt Saskia Kluit, directeur van de Fietsersbond.

In het plan beschrijft het ministerie hoe het tot 2030 wil toewerken naar 0 verkeersdoden. Minister van Nieuwenhuizen doet dit door te focussen op de verbetering van de infrastructuur, het beperken van snelheid en het verminderen van alcoholgebruik in het verkeer.

Urgentie is hoog
De Fietsersbond onderschrijft de ambities van de minister van harte. “De urgentie is hoog”, zegt Kluit “Het aantal fietsdoden is al jaren min of meer stabiel en het aantal fietsgewonden neemt nog steeds toe. Het SPV is een goede eerste stap, maar zonder passende middelen zal er geen effect te verwachten zijn.  Er is veel te leren van het vorige plan – de Beleidsimpuls fietsveiligheid.  Toen vroeg het Rijk aan gemeenten een plan te maken om specifiek de fietsveiligheid te verbeteren. Daar is niets uitgekomen.  Dat heeft dus niet tot een daling in gewonden of doden heeft geleid. Het kan dus wel wat ambitieuzer. Waarom wordt bijvoorbeeld een bewezen effectief middel als de Intelligente Snelheidsassistentie uitgesteld? Als de minister echt de ambitie heeft om het verkeer veel veiliger te maken zet ze in op het beperken van snelheid.”

Geen financiering
“Ook moet er meer geld komen voor het verbeteren van de fietsinfrastructuur”, stelt Kluit. “Als het aankomt op de concrete maatregelen om het aantal slachtoffers terug te brengen mist de Fietsersbond doorzettingskracht. Zo kan meer dan 50% van de fietsslachtoffers voorkomen worden door de fietsinfrastructuur te verbeteren. Dit betekent concreet meer breedte, betere markeringen en minder obstakels. En ook meer fietspaden langs 50-kilometerwegen. Dat staat wel in het SPV, maar er is geen geld voor.”

Sturing op risico’s
De Fietsersbond ondersteunt de minister in haar ambitie om meer te sturen op het verminderen van risico’s. Dat betekent dat je niet alleen streeft naar lagere absolute aantallen maar je ook richt op het reduceren van de kans op een ongeluk. Dat houdt in de praktijk in dat de kans op een ongeluk zou moeten dalen van bijvoorbeeld 0,015% kans op een ongeluk per afgelegde kilometer naar 0,005% per afgelegde kilometer. Dit vergt een cultuuromslag in de uitvoering.

Categorieën