Fietsbeleid

Nieuw toekomstbeeld voor de fiets gepresenteerd

fietsenstalling_stationsplein_zwolle_3

Op maandag 8 maart opende staatssecretaris Stientje van Veldhoven de nieuwe stationsfietsenstalling in Zwolle. Tijdens die opening presenteerde zij samen met Henk Brink, voorzitter van fietssamenwerkingsverband Tour de Force, het Nationaal Toekomstbeeld Fiets op hoofdlijnen, een eerste inventarisatie van mogelijke fietsinvesteringen in heel Nederland voor de komende jaren. Bij deze inventarisatie zijn ook vrijwilligers van de Fietsersbond betrokken.

Snel en veilig doorfietsen in het hele land. Met op handige plekken goede fietsenstallingen, waar je kunt overstappen op bus, trein, tram of auto. Zodat iedereen in Nederland op tijd en gemakkelijk met fiets naar het werk of naar school kan en de fiets een aantrekkelijke optie is naast de auto en het openbaar vervoer. Dat is de ambitie van Tour de Force, waarin de gemeenten, provincies, vervoerregio’s en het Rijk vertegenwoordigd zijn.

Dit toekomstbeeld is een schets op hoofdlijnen. Gemeenten, provincies en vervoerregio’s hebben de afgelopen maanden voor hun regio op een rijtje gezet wat er mogelijk is om een landelijk dekkend netwerk van hoofdfietsroutes met goede fietsenstallingen te realiseren. Fietsersbond-afdelingen hebben daarbij geadviseerd. Dat heeft een eerste inventarisatie opgeleverd, waarin voor enkele miljarden aan mogelijke investeringen opgesomd staan. Voor de aanleg van ontbrekende schakels van een landelijk dekkend hoofdfietsroutenetwerk staan op deze eerste groslijst voor 1 miljard aan mogelijke maatregelen tot en met 2025. De komende tijd gaan de betrokken partijen met elkaar aan de slag om samen te kijken welke maatregelen het meest kansrijk zijn, en wat het meest prioriteit heeft. In het najaar verwachten ze met een nader uitgewerkt toekomstbeeld fiets te komen, als basis voor toekomstige investeringsbeslissingen. De primaire verantwoordelijkheid voor veel fietsinvesteringen ligt bij gemeenten, provincies en vervoerregio’s. Voor wat betreft het Rijk zijn beslissingen uiteraard aan een volgende kabinet.

Samen vooruit

Staatssecretaris Van Veldhoven: “Ik vind het mooi dat we als Nederland fietsland samen vooruit willen. Ondanks dat veel fietsritten naar het werk zijn weggevallen, zijn we in coronatijd toch meer gaan fietsen. Fietsen zit in ons DNA. En de voordelen zijn evident: fietsers zijn minder vaak ziek, nemen weinig ruimte in op de weg en houden de lucht schoon. De komende jaren komen er veel huizen bij in ons land, vaak in de binnenstad. Dan is de fiets een ideale optie, maar ook daarvoor zijn investeringen nodig. Heel goed dus dat alle partijen gezamenlijk hun schouders eronder zetten om de potentie van de fiets nog beter te benutten.”

Henk Brink, voorzitter van de Tour de Force waarin 23 partijen samenwerken aan de toekomst van de fiets: “Ik ben trots op deze samenwerking van overheden en andere fietspartijen. Wij hebben nu in beeld waar de uitdagingen liggen. We zijn er klaar voor en moeten aan de slag om samen versneld te investeren in de fiets.”

pdf ⋅ 15 MB

Nationaal Toekomstbeeld Fiets op hoofdlijnen

Download

Categorieën