Nieuwe cijfers en ontwikkelingen stationsstallingen

Ondanks het bouwen van extra fietsparkeerplekken bij stations blijven er grote tekorten bestaan. Meer dan ooit is een schaalsprong nodig. De stand aan het eind van de zomer van 2009.

Tekort
Vlak voor de zomer maakte ProRail de uitkomsten van de tellingen over het aantal fietsparkeerplekken en de vraag ernaar bekend. Deze keer inclusief de sleutelprojecten op de grote stations en met een apart overzicht van de bezettingsgraad van de bewaakte stallingen. De uitkomst is dat er 200.000 onbewaakte plekken en kluizen zijn, dat de huidige vraag 300.000 is en dat er naar verwachting in 2020 vraag is naar 360.000 stallingplekken. Weliswaar bouwt ProRail in de komende jaren 100.000 nieuwe plekken, maar 30.000 daarvan zijn bestemd voor vervanging van bestaande plekken. Wat resteert is dan een tekort van nog steeds een kleine 100.000 plekken in 2020. Daartegenover staat een overschot van 15.000 plaatsen in bewaakte stallingen (op een totaal van 60.000).

Problemen vooral in grote steden
Volgens de officiële cijfers blijft er dus ondanks al het extra geld van het Rijk en ondanks alle inspanningen van ProRail gewoon een keihard tekort bestaan. Een tekort dat extra schrijnend is in de grote steden en studentensteden. Dweilen met de kraan open dus, zoals blijkt uit het volgende lijstje: Amsterdam Centraal 6000, Den Haag Centraal 3000, Ede-Wageningen 1200, Eindhoven 2300, Groningen 4000, ‘s-Hertogenbosch 1500, Leiden 3500, Leeuwarden 1200, Nijmegen 2000, Rotterdam Centraal 3200, Tilburg diverse stations 3000, Utrecht Centraal 2130, Zutphen 1250, Zwolle 2200. Een extreem voorbeeld is Delft: daar komt een mooie ondergrondse kelder onder het nieuwe station met 5000 plekken. De gemeente heeft echter zelf in antwoord op schriftelijke vragen uit de gemeenteraad
aangegeven dat er behoefte zal zijn aan maar liefst 12.000 plekken.

Schaalsprong nodig
Het programma Ruimte voor de Fiets kent na 2012 geen financiering meer. De staatssecretaris heeft een vervolg beloofd in haar onlangs gepubliceerde brief over het fietsbeleid. Bovenstaande getallen bewijzen dat dit vervolg broodnodig is en dat er honderden miljoenen voor nodig zijn. Juist bij de stations in de grote steden en studentensteden is er vaak geen ruimte meer om rekken bij te plaatsen en zijn dure gebouwde voorzieningen noodzakelijk. Kortom, er is een schaalsprong nodig.

 

Categorieën