Onderzoek landbouwverkeer en fietsers in Flevoland

Landbouwverkeer

In de buitengebieden van Flevoland delen landbouwverkeer en fietsers vaak de weg. De provincie Flevoland wil graag weten hoe dit door de weggebruikers ervaren wordt. Wil jij je reactie met ons delen via de website van Buitenwegen Flevoland? Je kan tot 31 oktober 2022 je reactie of tips via de website met ons delen.

Aanleiding

Aanleiding voor het onderzoek is een gesprek met LTO Noord, Cumela, Fietsersbond en Provincie Flevoland waarin gesproken is over de verkeersveiligheid op de buitenwegen. Afgesproken is om gezamenlijk te onderzoeken of een campagne kan bijdragen aan het wederzijdse begrip tussen landbouwverkeer en fietsers. De resultaten van deze enquête zullen hiervoor worden gebruikt.

Meedoen

Het belevingsonderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau KiekendiefPerspectief. Naar verwachting zijn de resultaten van het onderzoek eind december 2022 bekend. Meer informatie op de website van Buitenwegen Flevoland. Hier kan ook de enquête ingevuld worden!

Categorieën