Oproep: Deelnemers gezocht focusgroep Fietsen in het Donker

Meefietslijn Fietsersbond

In 2022 is uit verkennend onderzoek van de Fietsersbond naar voren gekomen dat vrouwen zich op de fiets in het donker onveiliger voelen dan mannen en dat hiervoor maatregelen in kaart moet worden gebracht. Om deze reden gaat Fietsersbond stagiair Danitsja 2 focusgroepen organiseren.

Danitsja van Noordennen

Fietsersbond stagiair Danitsja van Noordennen is sinds februari bezig met haar afstudeeronderzoek bij de Fietsersbond op het thema: Fietsen in het donker. Hierbij onderzoekt zij specifiek de veiligheidsbeleving van vrouwelijke fietsers in het donker. Danitsja is vierdejaarsstudent integrale veiligheidskunde aan de Hogeschool Inholland te Rotterdam.

Uit het verkennend onderzoek van de Fietsersbond is naar voren gekomen dat vrouwen zich op de fiets in het donker onveiliger voelen dan mannen en dat hiervoor maatregelen in kaart moet worden gebracht. Bij het denken aan maatregelen kan aan van alles worden gedacht. Denk aan verlichting en de inrichting van de gebouwde omgeving. Het doel van de sessies is om in kaart te brengen welke maatregelen de veiligheidsbeleving van vrouwelijke fietsers in het donker verbeteren.

Doe jij mee aan 1 van de focusgroepen?

Hiervoor organiseert Danitsja op 8 en 10 mei online focusgroepen voor vrouwen om na te denken over hoe een ideale fietsomgeving er voor vrouwen in het donker eruitziet. Ook is zij nieuwsgierig naar jouw mening over mogelijke oplossingen om de veiligheidsbeleving op de fiets in het donker te verbeteren. De focusgroepen zullen online plaatsvinden.

Ben je hierin geïnteresseerd en wil je hierover meedenken? Stuur dan een mail naar [email protected] met de volgende informatie:

  • Voorkeur voor 8 of 10 mei
  • Naam en leeftijd

Wij hebben er zin in en zijn benieuwd naar jouw mening!

Categorieën