Oproep: maak fietsen dubbel lonend

De overheid en het bedrijfsleven moeten er alles aan doen om fietsen ook financieel lonend te maken. De Fietsersbond sluit zich aan bij de oproep​ die cardioloog Leonard Hofstra van het VUmc deze week deed om woon-werkfietsers belastingvoordeel te geven, omdat zij gezonder leven door beweging. Fietsersbond-directeur Saskia Kluit roept politici op om het voorstel van Hofstra serieus te nemen en actief werk te maken van de gezondste vorm van mobiliteit.


Verkiezingen
Volgens Kluit ligt de bal nu in eerste instantie bij politici, omdat uit de verkiezingsprogramma’s blijkt dat fietsen goed op het netvlies van de politieke partijen staat. “Van VVD tot GroenLinks en van SGP tot PvdD, bijna iedere partij heeft wel iets te zeggen over fietsen. Het komt er nu op neer dat deze goede bedoelingen ook worden ingewisseld voor daden. Fietsen kan helpen bij het verbeteren van de gezondheid, maar ook de oplossing zijn voor mobiliteitsvraagstukken. Dat mag best beloond worden. Bijvoorbeeld door het herinvoeren van een aantrekkelijke regeling voor de fiets van de zaak en het aantrekkelijk maken van de leasefiets.”

Bedrijven
Naast de overheid kan ook het bedrijfsleven een goede rol spelen in het stimuleren van woon-werkverkeer op de fiets. Kluit: “Een werkgever kan zijn werknemers die op de fiets komen stimuleren door hen de belastingvrije kilometervergoeding van 19 cent per kilometer te betalen, of door zich op andere manieren als fietsvriendelijke werkgever te profileren, bijvoorbeeld door fietsers goede voorzieningen te bieden. Uiteindelijk betaalt deze investering zich terug door een lager ziekteverzuim en betere bereikbaarheid.

Categorieën