Oproep om het aantal verkeersongevallen fors te verlagen

Fietsongeluk

De Verkeersveiligheidscoalitie roept de overheid en politiek op om echt in te zetten op verkeersveilige steden, veilige voertuigen, handhaving én het tegengaan van afleiding in het verkeer. Zo kan het aantal verkeersslachtoffers drastisch omlaag worden gebracht. Het is de hoogste tijd voor de overheid en politiek om hier gehoor aan te geven en maatregelen te nemen.

De oproep van de Verkeersveiligheidscoalitie is een reactie op de verschillende rapporten over verkeersveiligheid die naar de Tweede Kamer zijn gestuurd. Uit de rapporten blijkt dat de maatschappelijke kosten door verkeersonveiligheid veel groter zijn dan gedacht: jaarlijks 27 miljard. Bovendien blijkt uit het rapport Kiezen of Delen van SWOV dat de doelstelling van het kabinet om in 2030 een halvering van het aantal verkeersslachtoffers te bereiken, ook met aanvullende maatregelen, buiten bereik ligt.

Verkeersveiligheidscoalitie

De Fietsersbond maakt deel uit van de Verkeersveiligheidscoalitie; sinds 2017 een samenwerkingsverband van enkele tientallen maatschappelijke organisaties, private partijen en kennisinstellingen die zich inzetten voor betere verkeersveiligheid.

Top 10 maatregelen volgens de Fietsersbond

Jaarlijks komen er meer dan 200 fietsers om in het verkeer. In 2020 waren dat er voor het eerst meer dan het aantal omgekomen automobilisten. Ook het aantal gewonde fietsers blijft schrikbarend hoog. Om de veiligheid van automobilisten te vergroten, zijn de laatste decennia kosten noch moeite gespaard, maar voor de fietser heeft de overheid veel te weinig gedaan. Dat moet veranderen, vindt de Fietsersbond. Lees hier de tien punten waardoor het aantal dode en gewonde fietsers zal dalen.

vvtt

Onze top 10 van maatregelen die de verkeersveiligheid verbeteren

Jaarlijks komen er meer dan 200 fietsers om in het verkeer. In 2020 waren dat er voor het… Lees meer

Categorieën