Bescheiden aandacht voor de fiets in provinciale bestuursakkoorden

Provincie Utrecht meest ambitieus qua fietsvriendelijkheid

Wegwerkzaamheden in Almere. Foto: Maarten Hartman

Na de provinciale verkiezingen van 15 maart zijn er in alle provincies nieuwe coalities en colleges van Gedeputeerde Staten gevormd. De Fietsersbond heeft de nieuwe provinciale bestuursakkoorden beoordeeld op fietsvriendelijkheid. Conclusie? Een bescheiden aandacht voor de fiets met weinig nieuwe ambities.

Provincie Utrecht is koploper

 • De provincie Utrecht wil dé fietsregio van Europa blijven door structureel te investeren en meer ruimte voor fietsers te realiseren.
 • Utrecht wil veilige schoolroutes, ongelijkvloerse kruisingen voor fietsers en voetgangers en een buitenruimte creëren die uitnodigt tot bewegen.
 • Ook wil de provincie bij nieuwbouwprojecten zorgen voor een goede toegankelijkheid en bereikbaarheid voor de fiets.
 • De wens van de Fietsersbond om een aantal nieuwe doorfietsroutes aan te leggen, is helaas niet opgenomen.

Na Utrecht halen Overijssel, Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant een ruime voldoende. De overige provincies hebben weinig nieuwe ambities voor de fiets en scoren niet meer dan matig of onvoldoende. Wel constateert de Fietsersbond dat ook in deze provincies vrijwel alle bestaande plannen niet zijn wegbezuinigd en in de komende jaren verder uitgevoerd worden.

Beoordeel jouw gemeente

De Fietsersbond gaat via het grootste fietsonderzoek van Nederland op zoek naar dé Fietsgemeente 2024. Met als doel: fietsen zo veilig en comfortabel mogelijk te maken in heel Nederland. Zo ook in jouw gemeente. Iedere mening telt. Invullen kan tot en met 12 november 2023.

Geef jouw mening

Overijssel, Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant

 • De provincies Overijssel en Zuid-Holland zetten voetgangers en fietsers expliciet op één bij het maken van ruimtelijke plannen.
 • Noord-Holland wil werken, wonen en voorzieningen dichter bij elkaar brengen. De provincie noemt een aantal concrete doorfietsroutes die gerealiseerd moeten worden en wil gemeenten ook actief ondersteunen met onder meer subsidies.
 • Zuid-Holland wil bij inrichting van de ruimte en bij werkzaamheden de belangen van voetgangers en fietsers zwaarder laten wegen.
 • Wat betreft verkeersveiligheid stellen Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant als enige provincies te streven naar nul verkeersslachtoffers.
 • Noord-Brabant wil net als Gelderland bijdragen aan het voortbestaan van de veren.
 • Noord-Brabant maakt ook een punt van de toegankelijkheid van natuurgebieden en van oplossingen voor doorsnijdingen door het spoor.

Overige provincies

Veerpont Gorssel-Wilp

Andere opvallende onderdelen in de provinciale akkoorden?

 • Flevoland wil in de top drie veiligste provincies blijven behoren.
 • Gelderland wil samen met onder meer de Fietsersbond de twintig meest onveilige plekken in kaart brengen en aanpakken.
 • Friesland spreekt de ambitie uit om dé fietsprovincie te worden.
 • Zeeland wil zich inspannen voor de uitvoering van het Zeeuws Toekomstbeeld Fiets.
 • Gelderland en Noord-Brabant willen bijdragen aan het voortbestaan van de veren.

Categorieën