Provinciale staten

PvdA op papier beste fietspartij van Overijssel

De PvdA heeft van alle deelnemende partijen aan de provinciale verkiezingen in Overijssel op papier de beste plannen voor de fiets. Dat blijkt uit een inventarisatie van de Fietsersbond. De PvdA wordt op kleine afstand gevolgd door GroenLinks en de ChristenUnie. Denk en Forum voor Democratie hebben weinig over de fiets te melden.

Overijssel
Overijssel

De programma’s in Overijssel scoren boven het landelijk gemiddelde. Maar liefst vier partijen weten het predicaat ‘Uitstekend’ te behalen. De PvdA wil een substantiële verhoging van het fietsbudget en wil een investeringsprogramma dat samen met alle andere wegbeheerders wordt opgesteld. De meeste partijen willen werk maken van het verbeteren van de verkeersveiligheid voor de fietsers. Ook zien zij graag een goed fietsroutenetwerk, mede geschikt voor snelfietsers. Dat sluit goed aan bij het door de Provincie vastgestelde Kernnet Fiets van in totaal 4500 km: “Fiets werkt in Overijssel.”

Belangrijke rol

Hoewel het meeste fietsbeleid door gemeenten gemaakt wordt, zijn de provinciale verkiezingen niet onbelangrijk voor de fietser. “Fietspaden houden niet op bij de grens van de gemeente en een beter fietspad fietst fijner, ” aldus Melis Jan Gilde, provinciaal vertegenwoordiger van de Fietsersbond in Twente/Overijssel.

“Provincies hebben een belangrijke rol in het stimuleren van fietsen, zeker in landelijk gebied, onder meer door het aanleggen van hoogwaardige snelfietsroutes. Veel fietsvriendelijke politieke partijen maken een wereld van verschil, en dat is hard nodig in het licht van de (inter)nationale milieu- en klimaatagenda’s.”

Resultaten per thema

Overijssel

Geen stemadvies

Gilde benadrukt dat de Fietsersbond geen stemadvies geeft. “Je maakt je keuze natuurlijk niet alleen op basis van het fietsbeleid, maar het is volgens ons wel een belangrijke factor om rekening mee te houden.  Goed fietsbeleid houdt de provincie groen, leefbaar én bereikbaar. En Overijssel kan ermee haar toeristische aantrekkelijkheid voor fietsers nog beter zichtbaar maken en verder vergroten.”

Voor de inventarisatie werden alle beschikbare verkiezingsprogramma’s beoordeeld op onder meer budget, ambitie en verkeersveiligheid.

Categorieën