Persbericht

RAI Vereniging en Fietsersbond willen meer ruimte voor speed pedelecs

Organisaties pleiten voor gerichte vrijstelling op fietssnelwegen

RAI Vereniging en de Fietsersbond willen dat speed pedelecs (speed E-bike) op snelfietsroutes en langs wegen met intensief en snel rijdend autoverkeer op het fietspad mogen rijden. Vanaf 1 juli 2017 moeten alle speed pedelecs naar de weg of naar fietspaden waar ook bromfietsen zijn toegestaan. Om de potentie van de speed pedelec te blijven benutten en de veiligheid voor alle fietsers te bewaken, pleiten RAI Vereniging en de Fietsersbond voor maatwerk voor zowel snelfietsroutes als fietspaden.

In Nederland ligt een netwerk van circa 400 kilometer aan snelfietsroutes. Dit zijn snelle en comfortabele fietsroutes die steden met elkaar verbinden, zodat je snel naar je werk kunt fietsen. Met introductie van de speed pedelec, is het mogelijk om ook grotere afstanden sneller te overbruggen. Op dit moment zijn de meeste speed pedelecs nog voorzien van een blauwe snorfietskentekenplaat, maar vanaf 1 juli moeten alle speed pedelecs als bromfiets zijn gekentekend. Speed pedelecberijders gaan daardoor van het fietspad naar de weg. Sommige snelfietsroutes, zoals het RijnWaalPad tussen Arnhem en Nijmegen en de F35 in Twente, zijn hierdoor niet (meer) toegankelijk voor speed pedelecs. ‘Onbegrijpelijk en een onbedoeld effect van de wet waardoor meer dan 10.000 fietsers worden geraakt’, stelt RAI Vereniging voorzitter Steven van Eijck. ‘De speed pedelec heeft enorm veel potentie bij de aanpak van files en is bij uitstek geschikt voor woon-werkverkeer. Dat moeten we maximaal stimuleren in plaats van tegenwerken.’

Vrijstelling

RAI Vereniging en de Fietsersbond willen nu dat er een aparte vrijstelling komt voor speed pedelecs voor fietspaden met voldoende capaciteit. Directeur Fietsersbond Saskia Kluit: ‘Snelfietsroutes in Nederland die nu alleen voor fietsers mogen worden gebruikt zijn breed en veilig genoeg om ook speed pedelecs toe te laten. Bijvoorbeeld de route Arnhem-Nijmegen. Ook binnen de bebouwde kom zijn er langs grote en drukke verkeersaders fietspaden die breed genoeg zijn. Er is maatwerk nodig. Met een apart verkeersbord kunnen we deze vrijstelling per fietspad verlenen.’

Maatwerk

RAI Vereniging en de Fietsersbond willen nu samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu en andere betrokken partijen in kaart brengen welke fietspaden wel en niet geschikt zijn. Ook moet er samen gekeken worden op welke manier deze aanpassing zo snel mogelijk kan worden geregeld om de overstap van de reiziger naar de speed pedelec te blijven stimuleren. De overheid heeft met de snelle introductie en aanpassing van de wetgeving voor deze nieuwe fiets al laten zien oog te hebben voor innovaties en de kansen voor dit vervoersmiddel. Nu is het zaak om door te pakken en nog meer mensen op de fiets te krijgen.

Potentie speed pedelec

Volgens RAI Vereniging en de Fietsersbond heeft de speed pedelec veel potentie bij de aanpak van mobiliteits- en milieuproblemen. ‘In Nederland woont 66 procent van alle mensen binnen een afstand van 15 kilometers van hun werk’, stelt Saskia Kluit. ‘Een ideale reisafstand, want uit onderzoek blijkt dat 43 procent van de reizigers de fiets als alternatief ziet voor de auto als de woon-werkafstand niet groter dan 20 kilometer is.’ Van Eijck: ‘We benutten nog lang niet alle mogelijkheden van de fiets en moeten als sector inspringen op de wil van de reiziger inclusief de automobilist om ook de fiets te pakken. Dat kan alleen als we de aankoop en het gebruik van de fiets maximaal stimuleren met voldoende infrastructuur en aantrekkelijke fiscale regelingen. Hierdoor worden ook duurdere fietsen als speed pedelecs voor een nog grotere groep fietsers beschikbaar.’

Categorieën

Fietsersbond logo

Fietsersbond Persvoorlichting

Op piketbasis is er altijd een perswoordvoerder beschikbaar via 030 – 291 81 11.