Rare frats: Volksopstand om uitrit in Hasselt

rare uitrit Hasselt

In Hasselt is bijna een volksopstand uitgebroken vanwege een nieuwe uitrit op de Zwartewaterweg. Gedeputeerde Boerman van de provincie Overijssel staat onder druk om een oplossing te vinden.

Jan Bruinenberg is de man die aan de bel trok. ‘Heel simpel: ik fietste erlangs en dacht: hoe kan dat? Je wilt toch niet dat hier een kind wordt aangereden.’ De nieuwe uitrit van installatiebedrijf Breman komt uit op de Zwartewaterweg, Deze weg loopt van Hasselt over het Zwarte Water naar Zwolle. Een belangrijke fietsverbinding voor scholieren en forensen die in de zomer ook veel gebruikt wordt door kinderen die naar het zwembad fietsen.
‘Onvoorstelbaar’

Onvoorstelbaar

Het probleem is niet alleen dat vrachtwagens en bestelauto’s het tweerichtingenfietspad kruisen. De precieze plek maakt het probleem nog groter. Die is dicht bij de brug, zodat fietsers die van de brug afkomen een flinke vaart hebben. Statenlid Bart van Moorsel van het CDA ging er kijken: ‘Vrachtwagenchauffeurs zullen geen volledig overzicht hebben als ze optrekken. Het is onvoorstelbaar dat dit ooit is toegestaan.’
Maar dat is wel gebeurd. De weg is van de provincie, maar staat op de nominatie om overgedragen te worden aan de gemeente. Toen de aanvraag van installatiebedrijf Breman kwam om een uitrit te bouwen, nam de provincie contact op met de gemeente Zwartewaterland. En daar gaf iemand door ‘geen bezwaar’ te hebben. En zo bouwde Breman zijn uitrit. En toen kwam Jan Bruinenberg langs.

Wob-verzoek


rare uitrit Hasselt
Uitrit van Breman uit Hasselt aan de Zwartewaterweg. Beeld-auteur: Pedro Sluiter

Bruinenberg riep een burgercomité in het leven en verzamelde 573 handtekeningen, bewerkte de plaatselijke politiek, schakelde de Fietsersbond in en deed een Wob-verzoek (Wet openbaarheid bestuur), waardoor boven tafel kwam dat een ambtenaar ‘geen bezwaar’ had gemaild. Uiteindelijk leidde dat ertoe dat de gemeenteraad unaniem een motie aannam die de wethouder opdracht gaf ‘de nieuwe inrit te voorkomen’ en de provincie te verzoeken de vergunning in te trekken.
Ook in de Provinciale Staten is de uitrit aan de orde geweest. PVV’er Joeri Pool heeft Gedeputeerde Staten in een motie gevraagd ‘de nieuwe in- en uitrit niet toe te staan’. Die motie werd niet aangenomen. Maar gedeputeerde Boerman kreeg wel een duidelijke boodschap mee: zorg voor een betere oplossing.

Omleiding in Amersfoort stuurt fietsers op muur af.

Rare frats: hard muurtje in Amersfoort

Een omleiding in Amersfoort stuurt fietsers zo tegen een muurtje aan. Kan dat niet anders? Lees meer

Hoe staat het er nu mee? 


Ingrid Heijman, woordvoerder van de provincie: ‘We zijn samen met de gemeente en een afvaardiging van de omgeving in gesprek. We kijken of er mogelijkheden zijn om de situatie te verbeteren. Installatiebedrijf Breman heeft toegezegd de uitrit nog niet te zullen gebruiken totdat er een betere oplossing ligt.’
Statenlid Bart van Moorsel steunde de motie van de PVV niet. Vooral vanwege strategische redenen. ‘Als die motie was aangenomen had de gedeputeerde geen onderhandelingsruimte. De oplossing zit namelijk in het verbreden van de bestaande uitrit. Dat kan namelijk wel, maar dan moet er een damwand worden geslagen en daarvoor heeft de provincie Rijkswaterstaat weer nodig.’
Herman Lassche is vader van drie dochters die gewoonlijk op de fiets naar Zwolle rijden. De vraag die hem bezighoudt is vooral ‘hoe kan het dat die uitrit er is gekomen terwijl ik met mijn boerenverstand kan zien dat de kwetsbare fietser daar niet mee gebaat is’.

Wij willen nog veel meer voor jou als fietser doen!

Lang niet overal krijgt de fietser de aandacht die hij verdient. Daarom blijven wij ons onvermoeibaar inzetten voor een schoon, gezond en gelukkig Nederland Fietsland.

Steun ons!

Hoe kan zoiets? 


De woordvoerder van de provincie houdt vol dat er wel naar verkeersveiligheid is gekeken, maar dat het nu anders ‘wordt ervaren’.
Statenlid Bart van Moorsel (CDA): ’Ze hebben de gemeente gemaild, maar ik vind het vreemd dat de provincie ‒ toch bij uitstek deskundig op het gebied van verkeersveiligheid ‒ niet zelf heeft geoordeeld. Ik zie het maar als een succes van de democratie. De democratie werkt. Het kan altijd dat ergens een ambtenaar een fout maakt, maar nu heeft de gedeputeerde gezegd: we gaan het oplossen.’

Rare uitrit Hasselt
Scholieren fietsen langs uitrit van Breman uit Hasselt aan de Zwartewaterweg Beeld-auteur: Pedro Sluiter

Categorieën

Karin broer

Karin Broer

Freelance redacteur van de Vogelvrije Fietser