Reconstructie N223 De Lier (Westland) moet fietsveiliger

De Provincie Zuid-Holland heeft bij de reconstructie van de N223 onvoldoende aandacht gehad voor de veiligheid van fietsers. Dit heeft de bestuurskamer van de Haagse rechtbank op 30 december 2008 bepaald in een zaak die de Fietsersbond aanhangig had gemaakt.

De Provincie wilde het vrijliggende fietspad langs een deel van de N223 – de provinciale weg tussen Den Hoorn en De Lier – omzetten in een parallelweg met fietsstroken. Op de kruising met de Sportlaan komt een turborotonde. De Fietsersbond vreest dat de veiligheid van fietsers hierdoor sterk in het geding komt. De route wordt intensief door fietsers gebruikt, vooral door scholieren. In het nieuwe ontwerp zijn voor hen slechts fietssuggestiestroken weggelegd en rijdt het (vracht)autoverkeer uit beide richtingen met een maximumsnelheid van 60km/u vlak langs hen.

Het weggedeelte tussen de Hoogweg en de Sportlaan en de turborotonde is met een verwachte intensiteit voor de parallelweg van 7600 motorvoertuigen per etmaal waarvan 800 vrachtauto’s ook ronduit bijzonder druk te noemen. De rechtbank deelt de mening van de bond dat het veiligheidsbelang van fietsers onvoldoende meegewogen is. Daarom draagt de rechter de provincie alsnog het besluit te nemen tot de aanleg van vrijliggende (brom)fietspaden. Tevens dient de provincie het ontwerp van de turborotonde aan te passen.

Hiermee is voor het eerst de ombouw van een fietspad tot een parallelweg door de rechter verboden. Een gevaarlijke situatie voor fietsers is hiermee voorkomen.  De Fietsersbond is blij met deze uitspraak en gaat met de provincie overleggen over de nieuwe plannen.

De gehele uitspraak is na te lezen: klik hier (.doc)

Categorieën