Resultaten proef hardfietsers naar de rijbaan in Franekeradeel

De Fietsersbond Fryslân heeft in samenwerking met de gemeente Franekeradeel eind augustus een proef gedaan met fietsers op de rijbaan. Twee weken lang is onderzocht wat het effect was op de fietssnelheid op het fietspad, als hardfietsers de mogelijkheid wordt geboden om gebruik te maken van de naastliggende rijbaan. Voor het fietspad gold een maximumsnelheid van 30 kilometer. Er werden twee locatie geanalyseerd: één binnen en één buiten de bebouwde kom.

Methodiek

Op beide locaties zijn twee weken lang telslangen neergelegd. Eén week als nulweek telling en één week als de proefweek, waarbij fietsers die harder dan 30 kilometer reden, gebruik konden maken van de rijbaan. De telslangen hebben op het fietspad continu aantallen en snelheden gemeten. Daarnaast is er zeven keer een uur lang handmatig geteld hoeveel fietsers er gebruik maakten van het fietspad.

Verkeersborden

Om de fietser te instrueren over het nieuwe snelheidsregiem zijn twee bestaande verkeersborden licht aangepast. De een geeft de maximumsnelheid op het fietspad aan en bij de ander is het BOR(Brommers Op Rijbaan)- bord uitgebreid met hardfietsers. Daarnaast is er een geel waarschuwingsbord geplaatst om automobilisten te attenderen op mogelijke fietsers op de rijbaan.

De resultaten

Buiten de bebouwde kom

Over buiten de bebouwde kom kunnen we kort zijn. Daar zijn geen significante verschillen geconstateerd. De gemiddelde snelheid was vergelijkbaar en er zijn ook geen fietsers geweest die gebruik maakten van de rijbaan. Op de rijbaan gold een maximumsnelheid van 60 km. In de praktijk is geconstateerd dat hier veelal harder wordt gereden. Andere mogelijke oorzaken kunnen zijn: het brede vrijliggende betonnen fietspad en de beperkte intensiteit op het fietspad.

Binnen de bebouwde kom

Binnen de bebouwde kom zijn wel significante verschillen geconstateerd.
Het percentage fietspadgebruikers dat tijdens de proef harder reed dan 30 kilometer daalde van 4,29% naar 1,15%. Het percentage fietsers dat gebruik maakte van de rijbaan steeg van 1,27% naar 6,04%. Hier zou je uit kunnen concluderen dat de keuzevrijheid in een behoefte onder fietsers voorziet. De gemiddelde snelheid veranderde niet significant. Die daalde slechts van 18,68 naar 18,54. Het beoogde doel (meer rust op het fietspad voor kwetsbare fietsers) is dus niet gehaald.

Mogelijke oorzaken waarom hier wel significante verschillen zijn ontstaan:

  • Tegelfietspad
  • Hogere intensiteit
  • Snelheid op de rijbaan niet harder dan 50 km per uur.

Tijdens de proef was er sprake van minder dagen tegenwind (4) dan in de gemeten nulweek (7). Dat maakt de resultaten nog significanter.

Tot slot

De Fietsersbond heeft besloten om voorlopig geen vervolg aan deze proef te geven. Daarvoor zijn de resultaten niet positief genoeg. Je kunt wel concluderen dat het in sommige gevallen aantrekkelijk kan zijn voor hardfietsers om voor de rijbaan te kiezen. 

Categorieën