Scooter mag naar rijbaan, Fietsersbond verheugd

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu geeft de gemeente Amsterdam alsnog de mogelijkheid om snorscooters met helmplicht naar de rijbaan te verplaatsen. De minister ondersteunt hiermee het pleidooi van de Fietsersbond om deze scooters op de rijbaan te laten rijden. Zij bereidt hiervoor een aanpassing van de regelgeving voor, die de Tweede Kamer moet goedkeuren. In december 2014 verwees de Kamer het idee voor een pilot om Amsterdam snorscooters met helmplicht lokaal van de fietspaden te laten weren nog naar de prullenbak. In maart 2015 werd echter een motie aangenomen om alsnog te onderzoeken hoe deze verplaatsing zorgvuldig kan gebeuren. Minister Schultz gaat daar in haar brief uitvoerig op in.

Langdurige strijd
De Fietsersbond strijdt al vijf jaar op allerlei manieren voor een oplossing voor de scooteroverlast op de fietspaden en is verheugd over de brief. De bond vindt het belangrijk dat de politiek ook inziet dat het met de scheurende en stinkende scooters op het fietspad zo niet verder kan. “Voor zowel de fietser als voor de snorscooteraar is het verplaatsen naar de rijbaan stukken veiliger. Het is heel goed voor de veiligheid, de gezondheid en het fietsplezier van Amsterdamse fietsers dat de minister de proef nu mogelijk maakt. Het is nu aan de Tweede Kamer om dit goed te keuren.”, aldus Saskia Kluit, directeur van de Fietsersbond.

Handhaving
De minister meldt ook in de brief dat sinds 1 juli 2015 een lasergun gebruikt mag worden om te constateren of een snorfiets zo is opgevoerd dat deze opnieuw gekeurd moet worden. Deze aanvulling op de klassieke rollerbanktest kan de handhaving effectiever maken. De Fietsersbond juicht deze maatregel daarom toe.

Fietsersbond vraagt hulp
De Fietsersbond roept de Tweede Kamer op om het voorstel van de minister te steunen. De bond vraagt daarom fietsers een brief of mail te sturen naar de Kamerleden. Een voorbeeldbrief is te vinden op www.scooteroverlast.nl. Ook vraagt de bond om persoonlijke verhalen te delen via de speciale Facebook-pagina

 

Categorieën