10 jaar actie niet voor niks

Snorscooters naar de rijbaan werkt!

Eindelijk! Na 10 jaar strijd en actie moesten in april 2019 de snorscooters in de Amsterdamse binnenstad verplicht met helm naar de rijbaan. En dat lijkt goed te werken.

Scooter rijdt over blauwe strook naar de rijbaan
Beeld-auteur: Marcel van Kempen

Het ziet ernaar uit dat het aantal ernstige ongevallen sinds de verbanning van scooters naar de rijbaan flink is gedaald. De Amsterdamse verkeerswethouder Sharon Dijksma had het over een daling van 53 naar 10 in de periode van april tot augustus. Eind dit jaar krijgt de gemeenteraad de eerste officiële cijfers. De voorspelling vanuit de scooterbranche dat het aantal ongelukken met snorscooters enorm zou stijgen, lijkt in elk geval niet uit te komen. Integendeel.

Eerst de helmplicht

De Amsterdamse Fietsersbond is er vanaf 2009 mee zoet geweest. Belangrijkste hobbel was een wetswijzing die het mogelijk maakt dat gemeenten gebieden aanwijst waar snorscooters verplicht een helm moeten dragen. De wet schrijft voor dat de fietspaden smal en druk moeten zijn en daardoor onveilig wanneer fietsers en snorfietsers er samen gebruik van maken. Dus alleen op de fietspaden die aan die kwalificatie voldoen mag de maatregel worden toegepast. Om de wet te wijzigen moesten zoveel mogelijk mensen binnen en buiten de Eerste en Tweede Kamer ervan overtuigd worden hoe gevaarlijk de situatie in grote delen van Amsterdam is.

Een korte geschiedenis van 10 jaar Scooter naar de Rijbaan

 • 2009 Inventariseren van de klachten
 • 2010 De petitie scooteroverlast.nl wordt door 8000 mensen ondertekend
 • 2010 De Fietsersbond deelt een scooterspecial van ledenmagazine de Vogelvrije Fietser uit in de Tweede Kamer, onder meer aan de huidige verkeerswethouder Sharon Dijksma, die dan nog voor de PvdA in de Tweede Kamer zit
 • 2011 Onderzoek naar de snelheid van scooters: 94% bleek te hard te rijden
 • 2014 Een tweede petitie tegen snorscooters op het fietspad wordt 11.720 keer ondertekend
 • 2014 Minister Schultz schrijft dat ze een lokale helmplicht mogelijk wil maken. Helaas haalt het voorstel het niet in dat jaar, maar in 2015 lukt het wel. Mede doordat Fietsersbond Amsterdam de achterban en anderen via social media oproept te reageren op de internetconsultatie over het wetsvoorstel. Met groot succes. Op een oproep om voorafgaand aan de stemming in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel mails te sturen naar Tweede Kamerleden gaven ook veel mensen gehoor
 • 2017 Actiegroep Geef het fietspad terug wordt opgericht
  De Fietsersbond ondersteunt de actiegroep en maakt er ook zelf deel van uit. De actiegroep lobbyt bij landelijke en gemeentelijke politici en houdt het onderwerp warm met berichten op Facebook en twitter
 • September 2017 Fietsdemonstratie voor schone lucht en meer ruimte voor voetganger en fiets door Amsterdam samen met o.a. Milieudefensie
 • Oktober 2017 Fietsersbond biedt de petities opnieuw aan in de Tweede Kamer
 • 2018 De maatregel (wetswijziging) wordt op 4 juni 2018 van kracht. Vanaf 1 juli 2018 kan een gemeente besluiten om op drukke fietspaden de snorfietser naar de rijbaan te verplaatsen. Amsterdam kondigt de maatregel aan voor het gehele gebied binnen de A10, met uitzondering van de belangrijkste ‘doorstroomwegen’. Er is op die manier maar één verkeersbesluit nodig. Wel moet de gemeente 4661 bezwaarschriften beantwoorden
 • 8 april 2019 Hoera! Het is zover. Amsterdam heeft – naast het aanbrengen van tijdelijke blauwe wegmarkeringen – 10.000 borden geplaatst om snorscooters duidelijk te maken waar ze naar de rijbaan moeten
Filmpje van de Amsterdamse tv-zender AT5 bij de invoering van de verkeersregel in april Bron: www.youtube.com

Dat wil ik ook wel!

Snorcooters maken lawaai, stinken en rijden gevaarlijk hard op fietspaden. Redenen waarom veel fietsers ze niet graag tegenkomen. Ook Nijmegen, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Apeldoorn, Haarlem, Amersfoort, Den Bosch, Haarlemmermeer en Zwolle zijn in principe voorstander van het verplaatsen van snorfietsen naar de rijbaan voor auto’s. Utrecht is er het verst mee, maar daar hebben de hulpdiensten bezwaar gemaakt. De brandweer wil met maximale snelheid door de binnenstad kunnen rijden en als er snorscooters voor ze op de rijbaan rijden vrezen ze dat dat niet meer kan. Voor Amsterdam is dat anders, omdat de hulpdiensten daar op veel plaatsen over de trambanen kunnen rijden en binnen de ring al veel 30-kilometerwegen zijn waardoor het snelheidsverschil dan kleiner is.

Veel werk

Veel gemeenten deinzen er ook voor terug snorscooters naar de rijbaan te sturen omdat het veel werk is. In het verkeersbesluit moet de wegbeheerder aantonen hoe de verschillende belangen zijn afgewogen. Het moet gaan om drukke en smalle fietspaden en het besluit moet bijdragen aan de veiligheid van de fietsers zonder dat de veiligheid van de snorscooters in gevaar komt. Als de uitvoering juridisch niet goed onderbouwd is, houdt hij geen stand wanneer bezwaarschriften worden ingediend. N.B. Dat snorscooters de lucht vervuilen is voor de wet niet relevant.
En dan hebben we het nog niet eens gehad over de verkeersborden die moeten worden geplaatst en de bezwaarschriften die moeten worden afgehandeld.

Andere oplossingen om de scooteroverlast te verminderen

De snorscooter naar de rijbaan sturen is niet de enige maatregel die een gemeente kan nemen. Andere maatregelen:
• Straten of een zone afsluiten voor brom- en snorfietsen
• Algemene Helmverplichting  voor de snorscooter. Vorig jaar is een motie aangenomen in de Tweede Kamer om de helm verplicht te stellen voor snorscooters. Uit rapporten is gebleken dat mensen als de helmplicht wordt ingevoerd massaal overstappen op een ander transportmiddel. Ze stappen over op de e-bike, brommer of auto. De minister wil nog wel eerst nader onderzoek naar het effect van de helmplicht
• Instellen van betaald parkeren voor snorscooters
• Instellen van parkeren op straat voor scooters..
• Van sommige straten met vrijliggende fietspaden 30-kilometerwegen maken, zodat snorscooters ook zonder helm veilig op de rijbaan kunnen rijden.
• Milieuzones instellen – Snorscooters van vòòr 2011 mogen niet in milieuzones, dus dat scheelt al

En: Is Fietsersbond Amsterdam tevreden?

Ja! Fietsersbond Amsterdam is er heel blij mee dat de fietspaden in de hoofdstad over het algemeen een stuk rustiger en veiliger zijn geworden, terwijl de snorscooters zich echt nog niet altijd en overal aan de nieuwe regel houden. Dus het resultaat kan nog beter worden. Dat hangt ook af van de handhaving. Die is cruciaal.

Scooter in Amsterdam

Kamer maakt scooter naar de rijbaan mogelijk

Gemeenten mogen binnenkort lokaal besluiten dat snorscooters met helmplicht van het… Lees meer

Categorieën

52200975667_53bff07c54_k

Suzanne Brink

Hoofdredacteur Crossmedia

Op de fiets ben ik vrij en onafhankelijk en dat gevoel wil ik delen. We zijn de enige organisatie in Nederland die zich volledig inzet voor de veiligheid en het geluk van fietsers: geweldig dat ik daar aan mee kan werken.