Fietsersblog

Speed pedelec, hoe verder?

Sinds 1 januari gelden speed pedelecs als een bromfiets, waardoor ze binnen de bebouwde kom niet meer op het gewone fietspad mogen rijden. Op bromfietspaden (meestal buiten de kom) zijn ze wel welkom.

Tijdens de Fietsersbond Ledenraad op 4 februari kwam het onderwerp (opnieuw) aan de orde, mede naar aanleiding van mails van speed pedelec rijders en een discussie op het websiteforum.

Kwetsbare fietsers
Eerder nam de Fietsersbond het standpunt in dat de speed pedelec een mooi alternatief is voor de auto op middellange afstanden, maar binnen de stad niet op het fietspad thuis hoort. Dat heeft vooral te maken met de te grote snelheidsverschillen met gewone fietsers, ongemak op tweerichtingenfietspaden en onoverzichtelijkheid op kruispunten. Als Fietsersbond kiezen we voor de meest kwetsbare fietsers: kinderen en ouderen. Met daarbij de overweging dat we niet alleen moeten uitgaan van de eerste groep, maar ook rekening moeten houden met toekomstige gebruikers van de speed pedelec.

Tijdens de ledenraad bleek er brede steun te zijn voor deze benadering. De aanwezigen gaven daarbij wel aan dat er plaats voor de speed pedelec op het fietspad zou kunnen zijn wanneer door middel van techniek een lagere snelheid kan worden afgedwongen. Ook vond een meerderheid dat op hele drukke wegen waar auto’s daadwerkelijk gemiddeld 50 kilometer rijden een andere oplossing gevonden moet worden: speed pedelecs toch toelaten op fietspaden langs die wegen of de snelheid voor alle verkeer verlagen naar 30 km.

Maatwerk
De komende maanden volgt het ministerie actief hoe de nieuwe regels uitwerken. De Fietsersbond helpt daarbij en blijft ervaringen verzamelen. Waar zich grote knelpunten voordoen zullen we naar maatwerkoplossingen zoeken. Ook bekijken we of we in onze Fietsrouteplanner alternatieve routes voor speed pedelecs gaan aangeven. Verder ondersteunen we verder onderzoek naar mogelijke technische oplossingen.

De Fietsersbond wil hierover met alle soorten fietsers en overheden in gesprek blijven. Het forum op de website staat open voor reacties en discussie.

Categorieën

Wim Bot

Wim Bot

(Inter)nationaal beleidsadviseur

Fietsgeluk is voor mij in Delft makkelijk en snel naar de binnenstad of naar het station kunnen fietsen. Ik ben verantwoordelijk voor de nationale en internationale beleidsbeïnvloeding; dat betekent dat ik overal en nergens probeer de fiets hoger op de agenda te krijgen. Behaalde successen waar ik trots op ben: het aannemen van de Fietsvisie 2040, het introduceren van de inmiddels gangbare term schaalsprong, extra middelen in de Tweede Kamer voor fietsenstallingen bij stations en voor snelfietsroutes, en de aanpak van scooteroverlast in Amsterdam. 

Piet van der Linden

Piet van der Linden

Beleidsadviseur

Fietsgeluk is voor mij lekker bewegen in windrijk Nederland: mee en dan weer tegen, heerlijk die afwisseling! Samen met lokale afdelingen ga ik aan de slag om voor de gemeenten de drie fietsnetwerken uit onze Fietsvisie 2040 te bedenken. Dat biedt voor iedere fietser veiliger fietsplezier. Ik ben het meest trots op onze 1700 vrijwilligers die de wegbeheerders scherp houden, fietslessen geven, onze fietsrouteplanner actueel houden én ouderen die zelf niet meer kunnen fietsen meenemen voor een ritje in een riksja.