Te weinig fietsparkeerplekken in 20% van de Nederlandse gemeenten

Fietsersbond vraagt grote steden snel te investeren

Fietsparkeren x

In bijna twintig procent van de Nederlandse gemeenten zijn er onvoldoende fietsparkeerplekken. Die conclusie trekt de Fietsersbond na een eerste analyse van de publieksenquête voor de verkiezing van Fietsstad 2020. Tegelijkertijd constateert de Volkskrant dat in 18 grote steden het aantal verwijderde fietsen met maar liefst 29% is gestegen. De Fietsersbond vraagt de grote steden snel te investeren in ruim voldoende fietsparkeerplaatsen. Meer plek kan voorkomen dat fietsers hun fiets stallen op plekken waar dat niet mag.

De Fietsersbond vroeg alle deelnemers van de enquête of er voldoende parkeerplekken beschikbaar zijn voor fietsers. Gemiddeld werd er bij deze vraag een score gegeven van 3.47 (op een schaal van 1 tot 5). In 20% van de gemeenten is er te weinig parkeerruimte voor fietsers. Voor vrijwel alle steden waarover de Volkskrant meldt dat er veel fietsen verwijderd worden, geldt dat juist zij in de Fietsstadenquête benedengemiddeld scoren wat betreft voldoende parkeerplekken: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Leiden, Groningen en Nijmegen. Utrecht scoort in de Fietsstad-enquête wel goed op het aantal parkeerplekken. Dat komt waarschijnlijk deels door de recent geopende fietsenstalling bij het station. Gemeenten die ruimschoots voldoende parkeerplekken hebben, zijn Veenendaal, Rijssen-Holten en Houten.

Meer fietsparkeerplekken hard nodig

“Het is logisch dat weesfietsen, wrakken en gevaarlijk geparkeerde fietsen weggesleept worden”, zegt Fietsersbond-directeur Saskia Kluit.  “Maar als er simpelweg geen plek is en je je fiets wel buiten het rek móet parkeren, dan is zomaar verwijderen ronduit kwalijk”. Het aantal fietsers groeit nog steeds, mede dankzij stimuleringscampagnes van de overheid. Het is noodzakelijk dat er dan ook voldoende fietsparkeerplekken zijn. “Je gaat ergens heen en dan wil je je fiets veilig en comfortabel neer kunnen zetten. Bij stations en in de binnenstad, maar ook bij scholen, winkelcentra, bedrijven en sportverenigingen. Nu steeds meer mensen gaan fietsen zie je dat Nederlandse gemeenten niet altijd rekening houden met de behoefte aan meer fietsparkeerplekken”, aldus Saskia Kluit. De Fietsersbond vindt dat gemeenten snel moeten investeren in de bouw van voldoende en goede plekken. Zowel op straat als in gebouwde stallingen, zodat zowel kort- als langparkeerders terecht kunnen.

Aan de slag

In totaal vulden meer dan 45.000 fietsers de enquête voor Fietsstad 2020 in. De uitreiking van de titel vindt plaats op 28 februari 2020 op het congres Fietsstad van de Toekomst. Na 28 februari publiceert de Fietsersbond alle uitkomsten, voor gemeenten belangrijke gegevens op basis waarvan zij hun fietsbeleid kunnen ontwikkelen. Saskia Kluit: “We zien dat gemeenten na de verkiezing in 2018 echt aan de slag zijn gegaan. Daar zijn we trots op. Elke mening zorgt er dus voor dat er veiliger en comfortabeler gefietst wordt.” Ook de Fietsersbond gaat met de gegevens en zijn 1.800 vrijwilligers in 340 gemeenten aan het werk om het fietsen veiliger en comfortabeler te maken. Kluit: “Voor gemeenten biedt deze informatie een ideale kans om het fietsbeleid te verbeteren en in 2022 kans te maken op de felbegeerde titel Fietsstad.”

fietsstad van de toekomst klein

Categorieën