Verkiezingen

Veel Europese steun voor fietsbeleid

“Investeringen in Europese fietsprojecten moeten verdubbeld worden.”

Montage: fietser met europese vlag

Meer dan 400 kandidaat-Europarlementariërs uit vrijwel alle landen en stromingen hebben een belofte gedaan om zich op Europees niveau in te gaan zetten voor de fiets. Bijna alle kandidaten vinden daarnaast dat de Europese investeringen in de fiets verdubbeld moeten worden. De belofte is een initiatief van de European Cyclists’ Federation (ECF), de koepel van Europese fietsersbonden, waar de Fietsersbond bij is aangesloten.

Ik beloof om tijdens de zittingsperiode 2019 – 2024 van het Europees Parlement het fietsen te ondersteunen, met als doel het aantal mensen dat fietst te verhogen, fietstoerisme te promoten en de omstandigheden voor fietsers in het verkeer wat betreft veiligheid, infrastructuur, toegankelijkheid en comfort te verbeteren.”

Belofte van kandidaat-Europarlementariërs

Ook Nederlandse kandidaten ondertekenden de belofte, waaronder Peter van Dalen (lijsttrekker ChristenUnie/SGP), Bas Eickhout (lijsttrekker GroenLinks), Jeroen Lenaers (nummer 2 CDA), Geert Ritsema (nummer 3 SP) en Sophie in ‘t Veld (lijsttrekker D66).

Vragenlijst en thermometer

De ECF legde daarnaast aan alle kandidaten voor het Europees Parlement een vragenlijst over het fietsbeleid voor. 469 kandidaten vulden die in. De vragen gingen over een doelstelling voor groei van het fietsgebruik, meer budget voor de fiets, invoeren van intelligente snelheidsassistentie op auto’s, minimumrichtlijnen voor infrastructuur en de positie van de e-bike. Uit deze vragen bleek dat:

  • 79% van de kandidaten achter een forse groei (50-100%) van het fietsen in Europa staat.
  • 81% voor een verplichte invoer van intelligente snelheidsassistentie in nieuwe auto’s is.
  • 92% van de kandidaten voorstander is van het verhogen van de investeringen in fietsprojecten naar 3% (nu 1,5%) van het Europese mobiliteitsbudget. 39% van de kandidaten wil dit zelfs vergroten naar 10%.
  • 59% wil dat er verplichte minimum kwaliteitseisen komen voor alle nieuwe fietsinfrastructuur in de Europese Unie. Voor door de EU gefinancierde infrastructuur is dat zelfs 81%.
  • 79% van de kandidaten tegen een verplichte motorvoertuigenverzekering voor elektrische fietsen is.

De vragenlijst en de beloften vormen samen de bron van de Europese fietsthermometer, die aangeeft in hoeverre politieke partijen positief staan tegenover de fiets. Hieruit blijkt dat alle grote fracties een voldoende halen. De Europese Groenen (GroenLinks) en Europees Unitair  Links/Noords Groen Links (SP) scoren het hoogst, maar ook S&D (PvdA), ALDE (VVD en D66) en EPP (CDA) committeren zich aan fietsen.

ECF Fietsthermometer
Beeld-auteur: ECF

Download hier het manifest voor de Europese verkiezingen van de ECF:

pdf ⋅ 5 MB

Getting Into Gear: Cycling For The 2020s

Download

Categorieën