Meer ongevallen met e-bikes

Verkeersongeval

De voorlopige cijfers van STAR (Smart Traffic Accident Reporting) laten zien dat het aantal verkeersongevallen met minstens één dode het afgelopen jaar hoger is dan de jaren voor corona. Uit de cijfers blijkt onder andere dat het aantal ongevallen met een e-bike is toegenomen.

In 2022 zijn er bij minstens 578 verkeersongevallen minstens één dode gevallen, in 2019 was dit nog 522. Ook het aantal ongevallen met minstens één gewonde is flink gestegen: in 2019 waren dit er 18.298, in 2022 maar liefst 21.455. De e-bike blijkt volgens de politie een grotere rol te spelen en dan vooral bij vijftigplussers. De cijfers betekenen niet per se dat fietsers op een e-bike het ongeluk veroorzaakten, maar het is wel belangrijk om te kijken waar de toename vandaan komt.

Smal fietspad met paaltje

Fietsers en veiligheid

In het drukke verkeer is het voor fietsers soms niet veilig. Lees meer

Oorzaken verkeersongevallen

De stijging van deze ongevallen heeft volgens de politie verschillende oorzaken. Allereerst dat het drukker is op straat. Verschillende nieuwe vervoersmiddelen zoals elektrische scooters en fatbikes zorgen voor een ander straatbeeld. De politie vermoedt dat de huidige inrichting van wegen en fietspaden hiervoor niet optimaal zijn. Daarom vraagt zij ook aan gemeenten en provincies om te kijken of de inrichting nog aan de veiligheidsnormen voldoet. Vooral op lokale wegen en op N-wegen vallen veel slachtoffers.

Anderzijds moeten weggebruikers zich volgens de politie zich ook aanpassen aan deze drukte. Fietsers op een e-bike hebben misschien niet altijd in de gaten hoe hard ze gaan, wat kan leiden tot gevaarlijke situaties. De politie hoopt dat hiervoor meer bewustzijn wordt gecreëerd door middel van voorlichting.

 

 

Categorieën