Wat doet de Fietsersbond met de Tweede Kamerverkiezingen?

10 Punten voor de fiets in partijprogramma’s

Wim Bot en Steven met flyers met de 10 ounten van de Fietsersbond voor de Tweede kamer-verkiezingen

Welke plannen maken de politieke partijen voor de fiets? Wim Bot en Steven van der Have zijn de programmawatchers van de Fietsersbond: ‘De Partij van de Dieren is erg goed bezig.’

Een verlanglijstje met 10 punten heeft de Fietsersbond gemaakt. Vrijblijvend zijn die wensen niet. Als de partijprogramma’s klaar zijn, maakt de Fietsersbond een vergelijking van de fietsambities.

Wim Bot van de Fietsersbond kent het klappen van de zweep. Hij bemoeit zich al jaren namens de Fietsersbond met de politiek. Dit jaar helpt stagiair Steven van der Have hem: ‘Sommige partijen vergeten de fiets gewoon te noemen.Dan kunnen wij ze net dat zetje geven. We laten ze zo weten dat het ertoe doet, dat wij erop letten.’
Wim Bot: ‘Kijk, ik heb hier nog een hele tas met folders. Dat was natuurlijk leuk geweest om aan te bieden, maar door corona kon dat niet.’ Maar hij heeft de indruk dat het lijstje met 10 punten toch goed is gelezen. ‘Vooral het punt dat de stad voorrang moet geven aan de voetganger en fietser komt vaak terug. De stad is te vol is voor auto’s. Ook snelheidsverlaging binnen de bebouwde kom zie je in veel partijprogramma’s. Verder: snelfietsroutes en stationsstallingen.’

Eén zinnetje in het VVD-programma

Door actief te lobbyen kunnen dingen aangepast worden. Bot: ‘In het conceptprogramma van de SP kwam het woord fiets niet eens voor, maar we hebben nu met Paulus Jansen, oud-Kamerlid en voorzitter van het Landelijk Fietsplatform een voorstel gedaan. Als het lukt om als punt erin te krijgen dat 5% van het infrabudget naar de fiets moet, zou de SP punten scoren bij ons. Partijen wagen zich meestal liever niet aan bedragen.’
Partij voor de Dieren is goed voor fietsers. ‘In het partijprogramma is ‘meer plaats voor fiets in de trein’ opgenomen en geen BTW op fietsen. Ze gaan nog verder dan onze 10 punten.’
VVD – waarschijnlijk de grootste partij – staat de fiets maar in één zinnetje in het programma: ‘De komende jaren zetten we in op extra investeren in auto-, spoor-, vaar- en fietswegen, waarbij de grootste bereikbaarheidsknelpunten in het land voorrang krijgen.’
‘Niet veel’, erkent Bot. ‘Maar vergeet niet dat er een tijd is geweest dat de VVD de fiets helemaal geen opdracht vond voor het Rijk. En met dat efficiënt kunnen we toch wel wat, want er is niets zo efficiënt als de fiets.’

Mooi ouderwets politiek handwerk

Steven van der Have heeft nog nooit zo gedetailleerd naar partijprogramma’s gekeken: ‘Het geeft een goed gevoel invloed uit te kunnen oefenen. Dankzij ons komt bij GroenLinks waarschijnlijk nu expliciet iets in het programma over het weren van fossiele (met een verbrandingsmotor, red.) tweewielers van het fietspad.’
Als de partijprogramma’s af zijn, gaan Bot, Van der Have en Peter van Bekkum van Fietsersbond Utrecht de programma’s op fietsvriendelijkheid beoordelen.
Bot: ‘Het is mooi, ouderwets handwerk en leuk als je zo invloed kunt uitoefenen.’

1. Investeer in de fiets 

De fiets is cruciaal voor Nederland. Zonder fietsers zou Nederland vastlopen. Toch gaat er jaarlijks onvergelijkbaar veel meer geld naar autowegen en openbaar vervoer dan naar fietspaden en fietsvoorzieningen. Dat  moet anders.

2. Zet voetgangers en fietsers op 1 

Geld is één ding, maar het gaat ook om ruimte. Steden slibben dicht en meer inwoners betekent meer verkeer. Wij willen dat de schaarse ruimte efficiënter wordt benut. Dus: het fietsen stimuleren met fietsparkeerplekken en genoeg veilige routes. Ruimteslurpende auto’s moeten naar de randen van de stad.

3. Investeer in snelfietsroutes 

Ruim baan voor de fietsforens! Brede, veilige en comfortabele snelfietsroutes met zo min mogelijk verkeerslichten en kruisingen verleiden mensen op de fiets naar hun werk te gaan.

4. Fiets en ov, een gouden combinatie 

De combinatie van fiets en trein is goud. Dat zie je wel aan de bomvolle stationsstallingen. In 2040 zijn zeker 150.000 nieuwe plekken nodig.

5. Fietsvergoeding: 30 cent per kilometer  

Beloon de fietsforens! Verhoog de fietskilometervergoeding van 19 naar 30 cent.

6. Fietsen zonder hindernissen 

Wij willen dat fietsers geen obstakels tegenkomen.  Denk aan een gevaarlijk kruispunt. Of een luguber en sociaal onveilig tunneltje. Fietsers moeten geen kilometers om hoeven fietsen vanwege een brede autoweg of een rivier. Hindernissen zijn er om weggenomen te worden. Onze lokale vrijwilligers geven advies hoe en waar.

7. Lagere autosnelheid 

Het aantal fietsers dat sterft na een aanrijding moet naar nul en het percentage ernstig gewonde fietsers moet gehalveerd worden. Onhaalbaar? Dat kan als de maximumsnelheid in de bebouwde kom 30 kilometer per uur wordt en daarbuiten 60 kilometer per uur. Hoe handhaaf je dat? Ons voorstel: verplichte ISA (intelligente snelheidsassistentie) voor auto’s.

8. Fietsen als medicijn 

Een dagelijks fietstochtje voorkomt dat je te dik wordt. Wij vinden dat de omgeving moet verleiden te bewegen. De fietsroutes moeten aantrekkelijk zijn. Fietsen moet expliciet onderdeel zijn van het preventie- en gezondheidsbeleid.

9. Weg met fossiele tweewielers 

Brommers en scooters zijn vies, luidruchtig en gevaarlijk. Vanaf 2030 moeten ze overal naar de rijbaan zijn verbannen.

10. Fietsen voor iedereen 

Iedereen moet kunnen fietsen op de fiets die bij hem of haar past: stadsfiets, vrachtfiets, driewieler of racefiets. Geef de ruimte aan fietsers! Wij willen vervoersarmoede bestrijden door mensen te helpen die geen fiets kunnen betalen.

Een fietsland word je niet vanzelf

Vind jij het ook belangrijk dat Nederland in de fiets investeert?

Word lid!

Categorieën

52200975667_53bff07c54_k

Suzanne Brink

Hoofdredacteur Crossmedia

Op de fiets ben ik vrij en onafhankelijk en dat gevoel wil ik delen. We zijn de enige organisatie in Nederland die zich volledig inzet voor de veiligheid en het geluk van fietsers: geweldig dat ik daar aan mee kan werken.