Interview

Wij zijn fietsvriendelijk

Gecertificeerd bedrijf

BvOF-2018_0509_BP-Groene-Loper-Bart-van-Overbeeke2

Wij zien graag dat bedrijven hun medewerkers stimuleren om met de fiets naar het werk te komen en dat zij hen van bijpassende faciliteiten voorzien. TU Eindhoven is zo’n bedrijf. Zij zijn gecertificeerd als fietsvriendelijk bedrijf met een gouden certificaat. Simone Vonken, beleidsmedewerker, vertelt over hun motivatie en hoe zij hun fietsers in het zonnetje zetten.

Wat is jullie motivatie geweest om een fietsvriendelijk bedrijf te worden?
‘De TU/e heeft in het algemeen het streven om de campus groener te maken en verduurzamen. Onlangs is ons nieuwe hoofdgebouw Atlas open gegaan en dat is het meest duurzame onderwijsgebouw ter wereld. De fiets heeft een prominente plaats gekregen in ons huidige mobiliteitsplan, waarmee we drie jaar geleden aan de slag zijn gegaan. In dat plan staat onder andere dat we het autoverkeer op en rond onze campus gaan verminderen én dat we duurzame vormen van mobiliteit stimuleren. Daarmee dringen we onze eigen CO2 uitstoot terug. Plus: de universiteit stimuleert actief dat medewerkers en studenten met fiets of openbaar vervoer naar de campus komen. Daarom hebben we de fietser extra in het zonnetje gezet. “We willen dat de autogebruiker zijn of haar wagen laat staan en geprikkeld wordt de fiets of het OV te kiezen. Een nieuwe doelgroep die dus nog niet fietste. Daarnaast willen we de mensen díe al fietsen meer en beter faciliteren.’

“Bij ons waren duurzaamheid en bereikbaarheid de grootste aanjagers om aan de slag te gaan met mobiliteit.”

Simone Vonken

Hoe hebben jullie dit aangepakt?
‘We hebben fietsenstallingen vernieuwd en uitgebreid, er zijn fietsreparatiepalen geplaatst en er is een fietsenmaker op de campus. De afgelopen drie jaar hebben we geprobeerd om de situatie voor fietsers nog meer te verbeteren. Zo zijn er sinds dit jaar, naast de bestaande douches in ons Studenten Sportcentrum, ook douches beschikbaar in gebouw Atlas en zijn er daar voorzieningen om natte fietskleding te laten drogen.’

Welke mogelijkheden bieden jullie arbeidsvoorwaarden voor fietsers?
‘We hebben in onze arbeidsvoorwaarden de mogelijkheid om elke drie jaar een fiets aan te schaffen door het fietsplan. Dit kan een gewone fiets zijn, maar ook een elektrische fiets. Daarbij krijgen medewerkers een vergoeding als ze fietsen. We hebben geen leaseauto’s waardoor iedereen, hoe die ook reist, een reisvergoeding krijgt.’

Hoe stimuleren jullie actief op fietsen naar de campus?
‘We hebben een stadsmobiliteitsmarkt gehouden waar iedereen fietsvervoersmiddelen kon uitproberen en we houden testdagen voor de elektrische fiets. Daarnaast wordt erover gecommuniceerd in de nieuwsbrief en op het intranet. We hebben een speciale pagina gericht op mobiliteit met het onderdeel ‘fiets’ en het bijbehorende fietsplan en de faciliteiten. Vanuit de universiteitsraad (medezeggenschapsraad) vragen ze ons om updates over wat er gebeurt op het gebied van de fiets omdat zij dit onderdeel erg belangrijk vinden en ook studenten willen stimuleren om meer met de fiets te komen.’

Hoeveel van jullie werknemers komen er op de fiets naar het werk?
‘Uit onze interne mobiliteitsenquête blijkt dat ongeveer de helft van onze medewerkers (ruim 3.200) met de fiets komt. Slechts 5% van de studenten komt met de auto naar de campus – dus 95% van die 12.000 jongeren gebruikt OV, fiets of loopt. Het merendeel fietst.

In ons fietsbeleid staat dat het aantal fietsvoorzieningen per gebouw is bepaald aan de hand van het aantal gebruikers (medewerkers en studenten) per gebouw. Uitgangspunt is dat de universiteit voor de helft van de aanwezigen per gebouw fietsparkeerplaatsen regelt. Als er bijvoorbeeld 1.000 mensen in een gebouw werken, betekent dit dat er 500 fietsparkeerplaatsen moeten zijn’.

Fietsers
Fietsen tijdens de introductie Beeld-auteur: Bart van Overbeeke

Waarom zouden andere bedrijven fietsvriendelijk moeten worden?
‘Dat heeft alles te maken met de maatschappelijke opgave die er nu ligt. De bredere vraag is: hoe kun je medewerkers op een duurzame manier laten reizen? Dat bredere vraagstuk is één van de onderwerpen waar onze universiteit zich over buigt: smart mobility, ofwel slimme mobiliteit. Veel bedrijven hanteren een van deze vier speerpunten om iets te doen met fiets, namelijk vitaliteit, aantrekkelijk werkgeverschap, bereikbaarheid of duurzaamheid. Bij ons waren duurzaamheid en bereikbaarheid de grootste aanjagers om aan de slag te gaan met mobiliteit. Afgelopen jaren hebben wij geprobeerd om het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer te stimuleren. Hiervoor heeft de universiteit flink geïnvesteerd. Het certificaat voor fietsvriendelijk bedrijf is de bevestiging dat onze inzet van de afgelopen jaren echt iets heeft opgeleverd. En we kunnen kijken wat we in de toekomst nog beter kunnen doen! Mede door dit certificaat willen we aan onze medewerkers laten zien dat we veel waarde hechten aan onze medewerkers die met de fiets komen en dat we dit ook blijvend stimuleren.’

Wat verwacht je in de toekomst van de Fietsersbond ter ondersteuning van het certificaat?
‘We hebben voordat we het certificaat hebben behaald al eens hulp gevraagd aan de Fietsersbond, om verschillende redenen. Hun advies is heel praktisch. Hoe kunnen we zaken beter maken, hoe behalen we quick wins en wat vergt meer investering op lange termijn. We kijken nu naast de bestaande en toekomstige voorzieningen ook naar de fietsroutes die bij de stallingen uitkomen.’

Zie je een rol voor jezelf weggelegd om fietsstimulering in de stad en/of regio aan te jagen?
‘De TU/e is betrokken bij een aantal lokale netwerken op gebied van mobiliteit. Ik zit zelf namens de TU/e aan tafel bij het 4-campus overleg fiets (High Tech Campus, de TU/e campus, de Smart Mobility Campus en de Brainport Campus), maar ben ook lid van de community Eindhoven Centrum Noordoost. Samen met de gemeente en diverse andere bedrijven proberen we zo medewerkers te stimuleren te kiezen voor de fiets in plaats van de auto. En we proberen fietsroutes naar de campussen te verbeteren zodat dit mogelijk leidt tot nog meer fietsers en meer tevredenheid. Ik denk in die zin dat ik al een soort ambassadeursfunctie vervul waarbij ik samen met andere bedrijven kijk hoe we medewerkers kunnen stimuleren om met de fiets te komen.’

Categorieën

Carmen Meijer – Studio Qasa-43

Carmen Meijer

Project- en campagnemanager

Als ik met de zon in mijn gezicht op de fiets zit en verschillende soorten fietsers mij laten glimlachen, ben ik er trots op dat ik mij mag inzetten voor de mens en maatschappij: dat is voor mij het ultieme fietsgeluk. Dit geluk wil ik graag overdragen aan een jongere doelgroep. Met als doel dat fietsen als meer dan ‘normaal’ wordt ervaren. Ik sta aan het startpunt van nieuwe campagnes en ben betrokken tot we samen het eindpunt hebben behaald!