Fietsen naar het werk

Zuid-Holland als eerste provincie ‘fietsvriendelijke werkgever’

Op 31 mei heeft de Fietsersbond aan de provincie Zuid-Holland het predikaat ‘Fietsvriendelijk bedrijf’ uitgereikt. Daarmee is Zuid-Holland de eerste provincie die dit predikaat behaalt. De Fietsersbond hoopt dat veel overheden de provincie zullen volgen.

 

De uitreiking vond plaats op de Nationale Fiets naar je Werk Dag, die op het provinciehuis in Den Haag feestelijk werd gevierd. Fietsersbond-directeur Saskia Kluit reikte het certificaat uit aan gedeputeerden Jeannette Baljeu (o.a. personeel en organisatie) en Floor Vermeulen (o.a. verkeer en vervoer).

Duurzame overgang

Volgens Saskia Kluit heeft de provincie een belangrijke voorbeeldfunctie als het gaat om fietsstimulering. “Alle overheden willen de komende jaren een duurzame overgang naar schonere mobiliteit maken, en zelf een fietsvriendelijke werkgever zijn past daar helemaal bij.”

De provincie Zuid-Holland kreeg een bronzen certificaat uitgereikt. Volgens gedeputeerde Baljeu is deze certificering slechts een eerste stap in het nog fietsvriendelijker maken van de organisatie: “We hebben een speciale fietsenstalling voor elektrische fietsen geïntroduceerd. De komende periode willen we in het provinciehuis nog een aantal verbeteringen doorvoeren zodat het voor onze medewerkers nog aantrekkelijker wordt om op de fiets te komen.” Gedeputeerde Vermeulen vult aan: “Fietsen is enorm belangrijk voor de bereikbaarheid van de provincie. Daarom werken we hard om het fietsen in onze provincie te stimuleren, bijvoorbeeld door het aanleggen van snelfietsroutes tussen woon en werkgebieden. Dan moeten wij natuurlijk wel het goede voorbeeld geven. Veel van onze medewerkers fietsen, en we willen graag laten zien dat wij dat waarderen.”

Bike2work

Het project Fietsvriendelijk Bedrijf is een vervolg van het Europese Bike2work-project. In 12 landen in Europa wordt nu gecertificeerd volgens dezelfde criteria. De Fietsersbond doet dit in Nederland. Werkgevers hebben veel te winnen bij het stimuleren van het fietsen naar het werk. Minder ziekteverzuim, minder behoefte aan parkeerruimte, minder CO2 uitstoot, betere bereikbaarheid, fittere werknemers. Werkgevers kunnen de checklist op fietsvriendelijkbedrijf.nl invullen en zien hoe ze als werkgever scoren.

Categorieën