header-handbiker

Dat is mijn fiets!

Hoe toon je aan dat jij de rechtmatige eigenaar bent van de fiets waar jij op rijdt of van die fiets die ergens te koop aan wordt geboden?

Fietsendief rijdt weg
Beeld-auteur: iStock

Wat kun je doen als jouw fiets te koop wordt aangeboden?

Als je kunt bewijzen dat de fiets ooit van jou was en dat je hem minder dan drie jaar geleden door diefstal bent kwijtgeraakt (met een aangiftebewijs), dan moet de fietsenhandelaar de fiets teruggeven. Hetzelfde geldt voor een particulier bij wie je de fiets aantreft. Je kunt eventueel de politie erbij halen. Houd er wel rekening mee dat je eventueel uitgevoerde reparaties of een nieuw gemonteerd slot zult moeten vergoeden. Is de periode van drie jaar verstreken, dan kun je de fiets alleen terugvorderen als de fietsenhandelaar je niet kan vertellen van wie hij de fiets heeft gekocht of als hij op het moment van aankoop had moeten weten dat het om een gestolen exemplaar ging. Dat is bijvoorbeeld zo als het framenummer is verwijderd of als er duidelijke beschadigingen bestaan op de plaats van het slot. In dat geval heeft de fietsenzaak zich namelijk schuldig gemaakt aan heling, en dieven en helers worden in ons recht niet beschermd.

Iemand beweert dat jij op zijn fiets rijdt. Wat nu?

stadsfiets

Hoe herken je een gestolen fiets?

Hoe weet je of een tweedehandsfiets gestolen is als je hem bijvoorbeeld via Marktplaats… Lees meer

Je hebt zojuist een fiets gekocht. Geen nieuwe want die zou toch alleen maar gejat worden, maar een mooie tweedehands. Hij rijdt geweldig en net als je hem met een zelfvoldaan gevoel voor het eerst op slot zet, tikt er iemand op je schouder. Het is de vorige eigenaar. Hij zegt dat de fiets een tijd geleden van hem is gestolen. Hij wil hem terug. Moet je de fiets afstaan? Niet direct. De vorige eigenaar moet eerst bewijzen dat de fiets ooit van hem was. Hij zal een aankoopbewijs moeten laten zien, of de oorspronkelijke sleutels, of zijn postcode in het frame. De wet eist verder dat de oorspronkelijke eigenaar de fiets door diefstal is kwijtgeraakt. Als hij een proces-verbaal van aangifte kan laten zien, moet je de fiets teruggeven.

Recht op terugvordering
Er zijn slechts twee uitzonderingen. Als uit de aangifte blijkt dat de fiets langer dan drie jaar geleden werd gestolen is het recht op terugvordering vervallen. Dan mag je de fiets dus houden, tenzij het op het moment van aankoop duidelijk om een gestolen fiets ging. Is deze drie jaar nog niet voorbij, dan moet je met een aankoopbon kunnen bewijzen dat je de fiets hebt gekocht bij een normale fietsenzaak of een andere winkel waarbij je er te goeder trouw vanuit kan gaan dat de fiets niet gestolen is. Heb je geen bon meer of heb je de fiets bijvoorbeeld bij een particulier of op een rommelmarkt gekocht, dan zul je de fiets moeten afstaan aan de rechtmatige eigenaar. Dat is zelfs zo als je de fiets hebt gekocht op een door de politie georganiseerde veiling.

Aankoopbon
Het enige wat je in dat geval kunt doen, is je geld terugeisen van degene van wie je de fiets hebt gekocht. Je moet dan natuurlijk nog wel weten wie dat was en zo nodig een aankoopbon kunnen laten zien. Het is daarom verstandig om bij aankoop van een tweedehands fiets altijd om een betalingsbewijs te vragen, ook als je de fiets niet in een winkel koopt.

diefstal fiets

Fietsdiefstal

Fietsdiefstal. Een van de grootste ergernissen van fietsers. Tips om diefstal te voorkomen Lees meer