stalling_header

Wat kan de gemeente doen?

Een gemeente die fietsdiefstal serieus neemt zorgt voor goede fietsstalling, spoort gestolen fietsen op en pakt dieven op.

Personeel

 • De gemeente stelt een ambtenaar “fietsdiefstalbestrijding” aan, die verantwoordelijk is voor het opstellen en uitvoeren van een plan van aanpak bestrijding fietsdiefstal. Het plan omvat minimaal de hieronder genoemde onderdelen.
 • De ambtenaar “fietsdiefstalbestrijding” leidt een task-force met daarin alle belangrijke partijen die een rol spelen in de aanpak van het fietsdiefstalprobleem. Dit zijn onder andere politie, toezichthouders en ambtenaren die zich bezig houden met fietsparkeerbeleid.

Goede stallingen

Fietsenstalling Utrecht Vredenburg
Beeld-auteur: Maarten Hartman
 • Een netwerk van gratis bewaakte stallingen op de plaatsen waar veel publiek komt (winkelcentrum, bibliotheek, markt)
 • Financiering van deze voorziening via de inkomsten van betaald autoparkeren
 • Plaatsen van voldoende fietsklemmen van goede kwaliteit (met het keurmerk Fietsparkeur) in de openbare ruimte
 • Veilige stallingplekken in woonbuurten waar nu de fietsen op straat staan middels buurtstallingen of collectieve fietskluizen.
 • Stellen van extra eisen bij nieuwbouw van woningen aan de toegankelijkheid en de grootte van de fietsenberging (conform de aanbevelingen van het kennisinstituut CROW in de uitgave Leidraad Fietsparkeren)
 • Zorg voor een actief beheer en onderhoud van de stallingsplekken, verwijder fietswrakken.

Pak de fietsendieven aan en stop heling van gestolen fietsen

 • Vervolg fietsendieven. Stel dit als prioriteit vast in de gemeenteraad en het driehoeksoverleg tussen gemeente, politie en justitie.
 • Een verbod van verkoop van fietsen op straat opnemen in de APV
 • Lik op stuk-beleid voor mensen die op straat een fiets kopen
 • Actieve opsporing van particulieren en fietsenmakers die gestolen fietsen verkopen via huis- of winkelverkoop.
diefstal fiets

Fietsdiefstal

Fietsdiefstal. Een van de grootste ergernissen van fietsers. Tips om diefstal te voorkomen Lees meer