header-donker

Gezondheid en de elektrische fiets

Fietsen is een gezonde keuze. Elektrisch fietsen is echter niet hetzelfde als fietsen zonder trapondersteuning. Op een elektrische fiets hoeven je spieren minder inspanning te leveren dan op een gewone fiets. Het gezondheidseffect van fietsen op een e-bike is daarmee kleiner dan op een gewone fiets. Voor hetzelfde gezondheidseffect zul je op een e-bike dus verder moeten fietsen.

Positieve en negatieve effecten van de elektrische fiets

Het gebruik van de elektrische fiets kan zowel positieve als negatieve effecten hebben op de gezondheid. Als je je auto-, ov- of scooterrit vervangt door een ritje op de elektrische fiets dan heeft dat een positief effect op de gezondheid. Als je er echter voor kiest om een rit op je gewone fiets te vervangen door de elektrische fiets dan heeft dit een negatief effect op je gezondheid. Dit vraagt tenslotte minder inspanning van je lichaam.

Uit onderzoek van het RIVM weten we dat een deel van de mensen met een e-bike vaker en langere stukken fietsen dan op de gewone fiets. Bijna een derde van de fietsers pakt vaker de fiets sinds ze een elektrische fiets hebben. Daarnaast rijdt iets minder dan de helft van de fietsers langere afstanden sinds ze in het bezit zijn van een e-bike.

Man op E-bike

De elektrische fiets om conditie op te bouwen

Voel je je nog niet zo fit? Dan is de e-bike een goede manier om je conditie (verder) op te bouwen. Begin met een elektrische trapondersteuning waarop je een klein beetje uitgedaagd wordt. Gaat dat goed? Zet de trapondersteuning tijdens je fietsritten in de weken daarna steeds een stukje lager, zoals in de eco-modus. Als je de trapondersteuning op deze manier geleidelijk afbouwt bouw je je eigen lichamelijke conditie juist op. Wanneer je je een stuk fitter voelt kan je de ondersteuning zelfs helemaal uitzetten. Of pak dan de gewone fiets, zeker voor de kortere afstanden (tot 7,5 km).

Tips

  • De Gezondheidsraad zegt over inspanning: hoe vaker, hoe beter.
  • Altijd goed: elektrische fiets in plaats van de auto of het ov.
  • Fiets op de elektrische fiets verder dan je met een gewone fiets zou doen: minstens een kwart meer.
  • Als je langere afstanden fietst kun je in plaats van een e-bike ook een snellere fiets zonder ondersteuning kopen: denk aan een racefiets of het sneller maken van je gewone fiets.
  • Wees niet lui: zet de ondersteuning zo laag mogelijk. Pak die gewone fiets ook nog eens, bijvoorbeeld als je boodschappen doet.