werkheader

Fietsen met fiscaal voordeel

De fiets van de zaak bestaat niet meer, maar er zijn nog genoeg alternatieven voor werkgevers om het fietsgebruik onder hun personeelsleden fiscaal aantrekkelijk te stimuleren.

Fietser op een e-bike
Beeld-auteur: Jaap van den Beukel

Het verstrekken van een fiets valt tegenwoordig onder de werkkostenregeling. De huidige regeling is in 2015 ingegaan en loopt in ieder geval tot 2020. Dan moet er een nieuwe versie van de fiscale fietsregeling liggen. Met name het verstrekken van een leasefiets moet dan eenvoudiger worden. De staatssecretarissen Snel (Financiën) en Van Veldhoven (IenW) willen zo meer mensen op de fiets naar het werk krijgen.

Tot die tijd bestaan de volgende mogelijkheden:

Reiskostenvergoeding voor fietsers

Je mag iedere medewerker onbelast een reiskostenvergoeding geven van € 0,19 per kilometer, ook de fietser. Dit geldt ook als deze binnen een straal van 10 kilometer van de zaak woont. Veel werkgevers zijn niet op de hoogte van deze mogelijkheid. Staatssecretaris van Veldhoven (IenW) wil daarom de reiskostenvergoeding voor fietsers actief gaan promoten.

Fiets vergoeden binnen vrije ruimte WKR

Als de vrije ruimte van 1,2% voor jouw bedrijf geen beperkende factor is (door de hoge loonsom), dan biedt de Werkkostenregeling nieuwe kansen om fietsen naar het werk te stimuleren. In principe zou je dan iedere medewerker van een fiets kunnen voorzien en omdat e-bikes en speed pedelecs ook mogen, hoef je je niet te beperken tot medewerkers die binnen een straal van 10 kilometer van het werk wonen. Ook reisafstanden van 30 kilometer horen met een speed e-bike tot de mogelijkheden.

Fiets deels vergoeden

Voor werkgevers die minder ruim in de loonsom zitten, blijven er mogelijkheden om fietsen naar het werk te stimuleren. Ook het vergoeden van een fiets blijft mogelijk. Je hoeft namelijk niet de hele fiets te vergoeden. Je kunt er als werkgever ook voor kiezen om een deel te vergoeden, passend binnen die krappe vrije ruimte. Voor medewerkers met een laag salaris is het fiscale voordeel sowieso minder dan van medewerkers met een hoog salaris. Niet zo raar om er dan voor te kiezen om de aanschaf van een fiets met een lager bedrag te vergoeden. Door de vergoeding te combineren met de uitbetaling van het vakantiegeld, vergroot je het fiscale voordeel van je medewerker.

Fiets kopen via personeelslening

Een renteloze personeelslening geven voor het kopen van een (e-)fiets en deze laten terugbetalen via de kilometervergoeding van € 0,19.

Fiets leasen

Net zoals je auto’s kunt leasen, is het ook mogelijk om fietsen voor je medewerkers te leasen. Dit is met name interessant voor duurdere fietsen of e-bikes en kan zowel binnen de Werkkostenregeling als erbuiten. Je kunt zelf kiezen welk bedrag je bruto verstrekt als vergoeding. Leasen maakt het mogelijk kosten te spreiden en je medewerkers te ontzorgen (rijklaar afleveren, pech onderweg service, etc.) net als je dat doet met medewerkers die de beschikking krijgen over een leaseauto. Een groot nadeel van de leasefiets is de ingewikkelde bijtelling. Je moet precies bijhouden hoeveel kilometer je fietst voor je werk en hoeveel privé. Over dat laatste aantal moet je belasting betalen. In de nieuwe regeling, verwacht in 2020, kun je die verplichting afkopen met een forfait.