header-handbiker

Venenroute

Venenroute

Lengte: 26 km

Startpunt: Grou

De Venenroute loopt langs het nationale park Alde Feanen, een zeldzaam laagveenmoerassengebied met meren, veenplassen en minder bekende fenomenen als petgaten, rietlanden, schraallanden, ruigten, struwelen en moerasbossen. Ook komen er trilvenen, veenmosrietlanden, blauwgraslanden en dotterbloemhooilanden voor. Een bonte verzameling van allerlei vogels en vele planten halen er hun hart op. 

Horeca: In Grou zijn verschillende restaurants en café’s. In Warten kun je onder meer terecht in ‘t Skûthûs.

Praktisch: Weinig bordjes: ‘U nadert een knooppunt’.

Verschillende pontjes: Op de route maak je gebruik van verschillende pontjes die niet altijd varen. Veel daarvan varen alleen van april tot september. Controleer op www.voetveren.nl hoe laat precies.

Reebok vanuit kijkhut in de Jan Durkspolder in de Alde Faenen.

 

Knooppunten:

30 (Grou) • 31 • 32 • 33 (Warten) • 35 •

36 • 38 • 16 • 14 • 30

Naar routebeschrijving/kaart in Fietsrouteplanner